Hopp direkte til innhold

Ikke alle synes at jordprisen er høy

Høye jordpriser fungerer greit for veletablerte bønder. Men kalkylene sprekker for unge som vil etablere seg som bønder.

Selv i Danmark kommer det reaksjoner når en gård på Lolland på drøyt tusen dekar selges for en snittpris på mer enn 40.000 norske kroner per dekar. Når danskene oppgir verdier på gårdene er det inkludert bygningsmasse. På denne konkrete gården var det ren planteproduksjon. Men problemstillingen er egentlig om prisen er for høy eller grei.

– Prisen er slett ikke uvanlig. På Lolland er prisen fortsatt på rett side av 300.000 kroner (kr 37.750 norske kroner per dekar). På Falster er prisen noe lavere, under 300.000 kroner og på Sydsjælland er prisen så vidt lavere, sier eiendomsmegler Lars Bo Petersen, Nybolig Landbrug til Landbrugsavisen.

Prisnedgangen på jord er forbi

Lave priser på særlig svinekjøtt og melk har skapt det eiendomsmegleren karakteriserer som "en smule nervøsitet". Likevel opplever han at prisene på gårder holder seg relativt stabilt. Den store nedgangen skjedde fra 2009 til 2012. Da ble prisene redusert med 42 prosent.

Sjefsøkonom i Agrocura, Jens Schjerning, hevder at prisene på Lolland-Falster er på et uholdbart nivå. Prisene baserer seg på en spesialproduksjon med sukkerroer. Den høye avkastningen gir en høy pris på jorden. Usikkerheten knytter seg til at EU’s sukkerkvoter faller bort i 2017, noe som kan presse sukkerprisen ned.

Noen bønder har likviditet og kjøper med hjertet

– Det er riktig at de høye prisene ikke kan forsvares gjennom prisen på avlingen, men mange av kjøperne er solid polstret og har råd til at betale noe ekstra. Det er noen som har penger. De har likvide midler og de velger å gjøre det. De studerer ikke bare excel-arket, slik vi gjør, sier Mette Engel, teamleder for økonomikonsulentene ved Dansk Landbrug Sydhavsøerne til Landbrugsavisen.

Hun hevder at de kjøper jord som følge av en strategisk tankegang. De vurderer om jordkjøpet passer til virksomheten og vil gjerne gi dette videre til neste generasjon. Hun hevder de kjøper mer ut fra hjertet enn med henvisning til regnearket. Imidlertid skaper dette problemer for unge som ønsker seg inn i landbruket.

Unge bønder uten mulighet til å kjøpe jord

– Når en bonde kommer til banken med et budsjett basert på en hektarpris på 326.000 danske kroner, så er det vanskelig å få banken med finansieringen. Det fører til at unge bønder med begrensede midler ikke har mulighet til at kjøpe, sier Engel.

Lolland er Danmarks fjerde største øy, ligger sør for København og har bare en kort sjøstrekning mellom seg og Tyskland. Det er det flateste området i Danmark og kalles ofte "Pandekageøen". Det dyrkes mye sukkerroer her. At rådgiverorganisasjonen kaller seg Dansk Landbrug Sydhavsøerne, sier jo også sitt om forholdene.

Landbrugsavisen: Ingen krise her