Hvordan spare smart i dagens lavrentemarked?

Vi tilbyr både fondsalternativer med attraktive avkastningsmuligheter og banksparing med én av markedets beste innskuddsrenter.

På rentemøtet 17. mars satt Norges Bank ned styringsrenten til 0,50 prosent. Sentralbanksjef Øystein Olsen uttrykte samtidig at den kan bli satt ytterligere ned i løpet av året.

Lave renter lenge

Rentesettingen styres i praksis både av den realøkonomiske utviklingen her hjemme og styringsrentene i Europa, hvor sentralbanken ECB i mars reduserte bankenes innskuddsrente til minus 0,4 prosent. Enkelte makroøkonomer spår at vi kan få negative styringsrenter i også Norge.

Uansett hvor lave rentene blir, er oppfatningen jevnt over at vi kommer til å ha lave renter i flere år fremover.

Grafen under viser markedets forventning til fremtidig utvikling av styringsrenten i Norge (oppdatert pr 14. april).

Styringsrenten i Norge

Styringsrenten er utgangspunktet for all rentesetting i det norske pengemarkedet. Norges Bank har neste rentemøte 12. mai.

Komfortabel med risiko?

Har du penger på bok, må du vurdere hvordan du best kan prioritere disse i dagens lavrenteregime.

Dagens innskuddsrenter gir ikke tilstrekkelig avkastning til å nøytralisere effektene av redusert kjøpekraft som følge av beskatning og generell prisstigning. Det betyr at man trenger en avkastning på sparingen som er høyere enn dagens renter på bankkonto for å øke kapitalens verdi.

Med dagens skatteregler og Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent, må man som privatperson ha 4,5 prosent avkastning før skatt for å opprettholde kapitalens kjøpekraft. For å oppnå en slik avkastning, bør du vurdere sparing som involverer en eller annen form for risiko, for eksempel langsiktig sparing i aksjefond eller i høyrentefond.

Se våre fond

Ønsker du ikke å ta denne risikoen, vil det være hensiktsmessig å finne en sparekonto med høyest mulig rente.

Blant markedets beste innskuddsrenter

Risiko er ikke for alle. Mange kunder ønsker fortsatt å spare på innskuddskonto, også i lavrentemarked. Noen av fordelene med å spare på en høyrentekonto er trygghet, forutsigbarhet samt enklere tilgang på penger på kort sikt. Er banken medlem av bankenes sikringsfond, slik Landkreditt Bank er, er inntil 2 millioner dessuten dekket av sikringsgarantien. Det er en vesentlig trygghet for mange.

Vår kapitalkonto er fortsatt et av markedets beste innskuddsrenter og er et veldig godt alternativ. Kapitalkontoen gir 1,75 prosent rente fra første krone når innskuddet er fra 500.000 til 5.000.000 kroner. 

Hvilke spareformer som passer deg og din økonomi best, blir til syvende og sist en personlig vurdering.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.