Hva hvis banken svarer nei?

Når det er krise i næringen, må også banken stramme inn.

Hva gjør du hvis banken sier at de bare kan låne deg halvparten av det du søker om. Resten må du skaffe et annet sted? Dette er en trend som 8 av 11 rådgivningsenheter i Danmark merker. Undersøkelsen er gjort av Landbrugsavisen.

– Jeg erfarer tydelig at det har vært en økning av landbrukskunder som søker om lån i banken, men samtidig får vite at banken ikke kan låne dem hele beløpet, forteller visedirektør hos Sønderjysk Landboforening, Carsten Hansen.

Bonden må finne en investor

Bøndene får beskjed om å finne andre kapitalkilder, i praksis fremmed kapital. Det kan være private investorer, investeringsforeninger, vekstfondet eller også familie eller bekjente, som har lyst til å hjelpe. Men de eksterne investorene er ikke mange.

Vekstfondet som er etablert for danske bønder er en løsning for noen, men bare for de som har en investering som gir avkastning. Til nå er det lånt ut drøyt en halv milliard kroner og bare en brøkdel er betalt tilbake.

– Det kommer flere til oss fordi folk løper rundt og ikke vet hva de skal gjøre. Og Vekstfondet er jo til for at finne løsninger, men vi kan ikke løse alt, sier landbrukskundedirektør Palle Christiansen i Vækstfonden til Landbrugsavisen.

Ikke helsvart

Det er ikke helt stopp i de ordinære bankene heller. Også hos disse er det muligheter selv om de ikke vil finansiere like mye som før. Tendensen viser at bankene er villige til at låne noe ekstra til bønder som virkelig er i nød.

–  2010-2011 var alt fastfrosset i bankene. De sa nei til alle investeringer. Nå åpner de endelig opp for lån igjen. Vel stiller de krav om fremmedkapital, men vi kan i det minste komme videre, sier virksomhetsrådgiver Bente Poulsen hos Gefion på Sjælland.

Bankene er på sin side hardt presset av det danske finanstilsynet. Lave avregningspriser for sentrale jordbruksprodukter som svinekjøtt og melk, gir lav inntjening for bøndene. Finanstilsynet ber bankene nedskrive verdien på krisekunder i sin portefølje.

 

Landbrugsavisen: Banker kræver oftere fremmed kapital for at redde landbrug

Landbrugsavisen: Flere landmænd ser os som redning