Hopp direkte til innhold

Høstmøtet 2016

Siste uka i oktober gikk Landkreditts tradisjonelle høstmøte av stabelen, denne gang på Elverum.

Det var en motivert forsamling som møtte opp på Elverum, og stemningen var god da styreleder Knut Nordmo og konsernsjef Ole Laurits Lønnum åpnet ballet og gjennomgikk utviklingen Landkreditt har hatt siden årsmøtet i vår.

- Vi ligger godt an i forhold til vår strategiske plan, og kan vise til god utvikling i landbruksmarkedet. Hittil i år har vi om lag 10 prosent volumvekst på landbruk, så vel som en liten økning i antall medlemmer etter noen år med synkende medlemstall, informerte Lønnum.

Solid resultatutvikling

I forbindelse med høstmøtet har det også vært styremøter der regnskapene per tredje kvartal ble behandlet. Konsernets resultater er svært solide, med et resultat per tredje kvartal på hele 167 millioner kroner, sammenlignet med 104 millioner samme periode i 2015. I tillegg til solid utlånsvekst er også god avkastning på verdipapirer med på å dra resultatet opp.

Høstmøtet uttrykte tilfredshet med de solide resultatene og den gode utviklingen. Lønnum kunne overfor forsamlingen bekrefte at strategien som er lagt er sentral for å støtte opp under Landkreditts formål om å bidra til bedre økonomi til medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester. At vi har en såpass solid vekst i landbruksmarkedet, viser at vi er konkurransedyktig overfor det som bankene ser på som en solid og attraktiv kundegruppe.

- Konsernets gode utvikling gjør oss i stand til å møte et samfunn i endring. Vi framstår nå som en av de best kapitaliserte bankene i Norge, og er godt rustet til å ta planlagt vekst og markedsandeler. Dette er viktig å sikre god drift og nødvendig handlingsrom i tiden framover, sier Lønnum avslutningsvis.

Årsmøtets sammensetning

Styret ønsket også å få tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte på hvordan Landkreditts årsmøte skal være sammensatt framover. Forslaget som ble lagt frem for diskusjon ble godt mottatt. I korte trekk innebærer dette at det i vårens årsmøte legges fram forslag til justeringer i vedtektenes bestemmelser om hvor mange medlemmer det skal være bak hver årsmøterepresentant fra det enkelte distrikt. Dette vil bidra til å sikre at vi har et stort nok, og dermed et godt sammensatt årsmøte. Endringen vil medføre at mange av distriktene vil få en ekstra årsmøterepresentant.

Valgkomiteene er i arbeid

Det er høy fokus på forberedelse av valg av tillitsvalgte i organisasjonen om dagen. De regionale valgkomiteene er nå i gang med arbeidet med sin i innstilling til valg i distriktene. Innstillingene skal legges ut så medlemmene kan se dem fra 1. desember, og få mulighet til å komme med eventuelle benkeforslag.

Valgkomiteen til årsmøtet i Landkreditt SA er også i gang. Her er det en svært viktig jobb som skal gjøres. Leder av årsmøtets valgkomité, Wenche Irene Kristiansen, tar gjerne imot gode innspill fra grasrota til hvem som bør sitte i styret til Landkreditt SA.

- Et styreverv i Landkreditt SA medfører stort ansvar. Det er svært viktig å ha et dyktig styre som tenker framover og derved ivaretar eiernes interesser, sier Kristiansen, som understreker at det er et styre med stor tillit som leder Landkreditt SA i dag. Årsmøtets valgkomité tar jobben sin på alvor. Det gjøres en grundig jobb med evaluering og intervjuer av alle tillitsvalgte som en del av prosessen med å forberede valgene frem mot årsmøtet.

Siste fra bloggen

Kjenner du tidstyven din?

13. juli 2017

Mange synes det er nytteløst å planlegge dagen fordi det alltid kommer noe i veien. Her kan du få noen tips til hvordan du kan ta styringen.

Positive utsikter i aksjemarkedene

6. juli 2017

Etter 8 år med lave renter og stimulansepakker fra sentralbankene er det nå tegn til vekst i verdensøkonomien. Likevel forventes fortsatt lav styringsrente her hjemme i minst to år til.

Leier jord og er fornøyd

5. juli 2017

Begrepet «selveiende bonde» står høyt i Norge. I Skottland er 65 prosent av bøndene forpaktere, og det ser ut til at de lever rimelig greit med ordningen.