Hopp direkte til innhold

Hold hodet kaldt i sommervarmen

Gode vaner og mindre stress kunne forhindret mange ulykker på norske gårder, ifølge bransjespesialister i Landbruksforsikring.

– Vi er inne i den perioden som er mest belastet. Fra juni til ut oktober skjer det spesielt mange ulykker med ­personskade, sier Svend Trygve Kvarme, rådgiver i Landbruksforsikring.

Uoppmerksomhet og hastverk oppgis som hyppigste årsaker når bøndene selv blir spurt, ifølge rapporten «Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket» fra ­forskningsstiftelsen Bygdeforskning.

— Rapporten var basert på en bred undersøkelse, og har bidratt med verdifull innsikt. Funnene er nyttige å ­referere til når vi snakker med bønder om skade­forebygging for å gjøre arbeidet tryggere, sier Kvarme, som mener gode arbeidsvaner er en viktig faktor for å redusere antall ulykker.  

Trenger pauser

Minst seks prosent av bøndene utsettes årlig for en ulykke med personskade. En stor andel inntrer fra midt på dagen og utover, når konsentrasjonen svikter og man skal rekke enda en ting til.

— Å ta en pause når kroppen sier ifra at man er trøtt, tørst eller sulten er alltid lurt, og når man driver med farlig arbeid, kan det være helt avgjørende, sier Kvarme.
Hans inntrykk er at bevisstheten om dette øker mange steder, ikke minst blant den yngre generasjon bønder. Stadig flere kobler også på fagfolk for å iverksette ­skadeforebyggende tiltak på egen gård.   

Kan unngås

Fjøs og driftsbygninger er de mest ulykkeutsatte ­stedene. Nær 30 prosent av ulykkene skjer i tilknytning til arbeid med dyr. Ofte er også traktoren i bruk når ­hendelsen inntreffer. Av skadetyper står støt-, klem- og fallskader for om lag tre fjerdedeler.

Mange av ulykkene kunne vært unngått ved bedre ­sikringstiltak, konsekvent bruk av verneutstyr og ­bevissthet om riktig arbeidsstilling.

— Dette er ting man kan gjøre noe med, så det er viktig å etablere gode rutiner. I tillegg trenger man selvsagt gode og riktige forsikringsdekninger dersom uhellet først skulle være ute, sier Svend Trygve Kvarme i Landbruksforsikring.

Siste fra bloggen

Opphør av utkontrakteringsavtale

15. august 2017

Forvaltningen av verdipapirfondet Landkreditt Høyrente har siden høsten 2010 vært utkontraktert til Finansavdelingen i Landkreditt Bank.