Hopp direkte til innhold

Gunstig fordeling av skoginntekt

Regjeringen foreslår en gunstig overgangsordning ved å fordele inntekt over tid.

Regjeringens forslag til overgangsregler for de skogeiere som faller utenfor virksomhetsbegrepet fra og med 2016, fikk noen uheldige virkninger. Etter påtrykk har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett lagt fram et alternativ som kan gjøre skattetrykket mindre.

Lavere skatt var utgangspunktet, men...

Fra og med 2016 vil de minste skogeierne kunne føre inntekten fra skogen som kapitalinntekt med 25 prosent skatt. For lettere å klassifisere hvem dette omfatter er det innført noen veiledende arealgrenser. Normalt vil du ikke være næringsdrivende hvis du har mindre enn 100 kubikkmeter tilvekst. Les mer om dette i artikkelen nedenfor.

Siste året for gjennomsnittsligning er 2015 for skogeiere som fra 2016 ikke anses å drive virksomhet i skogen. For disse er det gitt overgangsregler fra gjennomsnittsligning som næringsinntekt til direkte ligning som kapitalinntekt.

Overgangen kunne gi forhøyet skatt

En skogeier som er skattlagt for høyere inntekt fra de fire siste åra gjennom gjennomsnittsligningen enn det som er reell inntekt fra de samme fire årene får et "inntektsoverheng" som skal komme til fradrag i 2016.

I motsatt tilfelle, hvor en skogeier er skattlagt for lavere inntekt enn den reelle i fire års perioden, skulle differansen, "inntektsunderheng", komme fullt ut til beskatning i 2016. Det er denne ekstrainntekten som kunne slå uheldig ut for de som nylig har hogget. Årsaken er progressiv skattesats på inntekten.

Snur etter press

– Departementet gjer framlegg om å endre overgangsordninga for skog som frå 2016 ikkje lenger blir å rekne for skogbruk, slik at skogeigar kan velje å føre gjennomsnittsunderheng på vinst- og tapskonto, skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Norges Skogeierforbund, Norskog og Norges Bondelag tok opp denne saken med Finansdepartementet og ba om at det ble innført en overgangsordning. De retter også en stor takk til KrFs stortingsrepresentant i Næringskomtieen, Line Henriette Hjemdal, som har tatt opp saken to ganger med finansministeren. 

Landkreditt Bank: Slik blir skatten når du hogger

Siste landbruksnyheter

Robotbønder øker overskuddet

15. februar 2017

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

3. februar 2017

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

31. januar 2017

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden