Hopp direkte til innhold

Godt levert fra Landkreditt Utbytte – også i april

Aksjefondet leverte 2,15 prosent avkastning til andelseierne i april.

Landkreditt Utbytte har etter dette gitt 4,97 prosent avkastning det siste året og 15,31 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden fondet ble etablert for vel tre år siden.

Oslo Børs Hovedindeks viser til sammenligning en nedgang på 5,17 prosent det siste året og en årlig økning på 8,15 prosent siden 28. februar 2013. 

Utvikling Landkreditt Utbytte

God risikojustert avkastning

Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen.

Fondets investeringsstrategi har nå blitt testet «live» siden februar 2013. I denne perioden har det levert årlig avkastning som overgår den generelle markedsutviklingen med god margin. Fondet har også vist relativt små kursbevegelser; både sammenlignet med den generelle markedsutviklingen og andre fond som investerer tilgjengelige midler på Oslo Børs.

Målt ved standardavvik – et statistisk mål på kurssvingninger – rangeres Landkreditt Utbytte nå nederst på risikoskalaen blant sammenlignbare fond som primært investerer i det norske aksjemarkedet.

Overvekt i finans

Landkreditt Utbytte er ikke direkte eksponert i virksomheter som produserer olje eller andre typer industrielle råvarer. Fondet er heller ikke direkte eksponert i selskaper som leverer utstyr eller tjenester til oljeindustrien. De siste par årene har oljeprisen falt kraftig, men har den siste tiden økt fra et lavmål under 26 dollar per fat i januar til aktuelle nivåer rundt 45 dollar per fat.

Medregnet forsikringsselskapet Gjensidige og fondsmeglerforetaket ABG Sundal Collier (ASC) er 43 prosent av Landkreditt Utbytte-porteføljen investert i finanssektoren. I april bidro spesielt ASC-aksjen positivt til fondets samlede avkastning, etter en kursoppgang på 8,5 prosent inkludert utbytte. Finanssektoren bidro totalt med cirka 0,8 prosent til fondets samlede avkastning i april.

Bransjefordeling LK Utbytte

Sjømatselskapene bidro samlet med cirka 0,7 prosent til total-avkastningen, mens industri- og entreprenørselskapene bidro med cirka 0,6 prosent. Merkevarekonsernet Orkla leverte 9,3 prosent avkastning til aksjonærene i april. IT-selskapet Atea viste også en positiv verdiutvikling, med en samlet avkastning på 8,6 prosent i perioden. Sjømatkonsernet Bakkafrost ga 7,3 prosent avkastning i april. Aksjonærene i Gjensidige Forsikring kan se tilbake på en måned som ga knapt fem prosent avkastning. Oslo Børs Hovedindeks steg 4,9 prosent i april.

Les mer om fondet 

Fotokreditering bilde av Oslo Børs: Stein Henningsen

Mest lest - Sparing

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Renteusikkerhet i markedet

16. september 2016

Helt siden finanskrisen har aksjemarkedene blitt kraftig stimulert av styringsrenter på tilnærmet null, kombinert med pengetrykking for tilbakekjøp av obligasjoner, først i USA og deretter i Eurosonen.

Lytt til en erfaren sparer

15. april 2016

Skal du lykkes med fondssparing over tid, bør du e den som forholder seg i ro gjennom svingningene. Det har Kjetil gjort.