Hopp direkte til innhold

Fusjon mellom Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte

Andelseierne i begge fond har samtykket til at Landkreditt Norge fusjoneres inn i Landkreditt Utbytte.

Det ble avholdt andelseiermøte den 31. mai 2016 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte, med sistnevnte som det overtakende fond.

Finanstilsynet har tidligere gitt sin tillatelse til fusjonen og andelseiermøtet har nå vedtatt fusjonen med stort flertall.

En nærmere beskrivelse av fusjonen og konsekvenser for andelseierne finnes i den informasjonen som ble sendt til andelseierne sammen med innkallingen til andelseiermøte.

Les protokollen fra andelseiermøte
Les innkallingen til andelseiermøte

Relaterte saker

Konfirmasjon

28. april 2017

Tenk langsiktig dersom du skal gi en pengegave. Det finnes gode alternativer.

Enklere med aksjesparekonto

26. april 2017

Med aksjesparekonto vil det ble enklere å spare i fond. Dette vil vi tilby så snart detaljene om den nye ordningen er klare.