Hopp direkte til innhold

Fusjon mellom Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte

Andelseierne i begge fond har samtykket til at Landkreditt Norge fusjoneres inn i Landkreditt Utbytte.

Det ble avholdt andelseiermøte den 31. mai 2016 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte, med sistnevnte som det overtakende fond.

Finanstilsynet har tidligere gitt sin tillatelse til fusjonen og andelseiermøtet har nå vedtatt fusjonen med stort flertall.

En nærmere beskrivelse av fusjonen og konsekvenser for andelseierne finnes i den informasjonen som ble sendt til andelseierne sammen med innkallingen til andelseiermøte.

Les protokollen fra andelseiermøte
Les innkallingen til andelseiermøte

Relaterte saker

Aksjesparekonto fra 1. september

21. juni 2017

Nå blir det enklere og mer attraktivt å spare i fond. Fra høsten kan du etablere egen aksjesparekonto for dine aksjer og aksjefond.

Bekreftelse på gjennomført fusjon

20. juni 2017

Det ble avholdt andelseiermøte den 9. mai 2017 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte.