Hopp direkte til innhold

Førti år i landbrukets tjeneste

Trond Ole Johnsrud inn døra til Landkreditt 15. august 1976. Det var starten på et førti år langt arbeidsforhold.

Mye har skjedd i Landkreditt siden 1976. Ikke bare har Landkreditt gått fra å være en kredittforening til nettbank, også arbeidsverktøyene har endret seg.

– Første arbeidsdag fikk jeg utdelt kladdeblokk, skriveblokk, blyant, kulepenn, viskelær og linjal, og jeg hadde også tilgang til regnemaskin. Nå har datamaskinen tatt over som det viktigste hjelpemiddelet, sier Trond Ole Johnsrud.

Arbeidsdagen har endret seg

Innholdet i arbeidsdagen og måter å jobbe på, har endret seg gjennom årene. Tidligere var det stort sett damene som tok seg av skrivearbeidet og de andre typiske sekretæroppgavene.

– Det var tider det, sier Trond Ole med et glimt i øyet. Da kunne han som saksbehandler, og sjefen konsentrere seg om det landbruksfaglige. I begynnelsen var det bare Trond Ole og takstsjef Trond Lyftingsmo som utgjorde staben på utlån.

– Heldigvis hadde jeg en meget dyktig og interessert sjef som jeg lærte veldig mye av, forteller Trond Ole.

I mange år holdt Landkreditt det gående med landbrukslån som eneste produkt. Det var dessuten kvoter for hvor mye som kunne lånes ut.

– Det var nesten eksklusivt å få lån i Landkreditt den gangen, forteller han.  I perioder var det utbredt samarbeid med andre banker, hvor Landkreditt tok 1. prioritet, lokal bank tok 2. prioritet og landbruksbanken tok 3. prioritet til rimelige vilkår. Dette samarbeidet fungerte veldig bra. Landbruket fikk en meget god finansieringspakke til utbygging på eiendommene.

Landkreditt Bank ser dagens lys

Etter hvert ble rammebetingelsene endret, og det ble klart for mange at Landkreditt måtte tilpasse seg. Løsningen ble å starte bank, slik at Landkreditt kunne tilby bredden av bankprodukter. I september 2002 åpnet Landkreditt Bank som den andre rene nettbanken i Norge, og det ble nye tider. Satsingen gikk fra kun å rette seg mot landbruket, til å også dekke personmarkedet,  og etter hvert også rette seg mot små og mellomstore bedrifter.

Trond Ole synes overgang fra kredittforening til nettbank gitt greit. Landkreditt Bank kunne tilby gode vilkår på lån, driftskreditt og innskudd.

– Det norske landbruket har spart store summer på at Landkreditt Bank kom på banen, og satte en ny standard for driftskredittrenten til landbruket. Driftskreditten hadde tidligere vært en god melkeku for bankvesenet, med en høy rente og svært lite tap for bankene, forteller Trond Ole. Han mener at Landkreditt Bank har lykkes med sin strategi om å bidra til bedre økonomi for bonden.

Hjertet banker for landbruket

– I perioder har jeg måttet tilpasse meg og jobbe med litt forskjellig, men hovedtyngden i arbeidet mitt har i alle de 40 årene vært landbruk. Det er fremdeles det hjertet mitt banker for, sier Trond Ole.

Som etter hvert erfaren og kunnskapsrik saksbehandler har Trond Ole også jobbet en god del med spesialengasjement.

– Det vil si kunder som har fått store økonomiske problemer, sier Trond Ole. Han synes naturligvis at det er alt annet enn hyggelig når noen får store økonomiske problemer og må gå fra eiendommen, men heldigvis skjer dette sjelden. Han synes det er tilfredsstillende når han sammen med bonden klarer å finne en løsning, slik at kunden kan bli boende på eiendommen, og kanskje fortsette driften på ett eller annet vis.

Trond Ole sin leder, Emil Inversini, påpeker at det å forstå situasjonen til den enkelte bonde, og den enkelte gård er meget viktig for Landkreditt.

– Trond Ole kjenner mange av gårdsbrukene igjennom flere generasjoner, og er vår mest kompetente fagmann på landbruk. Han har gjort en uvurderlig innsats spesielt ved større investeringer, generasjonsskifter, endrede rammebetingelser i de ulike produksjonene og når det er store utfordringer på gården. Har han tro på bonden, har det i mange år vært ensbetydende med at Landkreditt har strukket seg meget langt for å oppfylle bondens ønsker, drømmer og planer, sier han.

Store endringer

Landbruket har vært gjennom en omfattende utvikling i løpet av de 40 årene Trond Ole har jobbet i Landkreditt. I starten kunne det bli diskusjon om 10 000 kroner fra eller til, men nå er det helt andre summer det er snakk om.

På 1970-80 tallet var det familielandbruket som gjaldt, og det var vanlig å bygge ut for 15 kuer i melkeproduksjon. Nå er prosjektene langt større, og det er ikke lenger uvanlig å bygge ut for 40 til 50 kuer, og i noen tilfeller betydelig mer.

Fallhøyden er naturlig nok større når det er betydelig utbygging for spesielle produksjoner. Aktive bønder blir det stadig færre av, og noen få driver store arealer også innenfor planteproduksjon.

– Kundene i dag er mer forskjellige enn de var tidligere, forteller Trond Ole. Noen overtar familieeiendommen som er bortleid eller planlagt bortleid, mens andre satser på jordbruket som sin hovedinntektskilde. Lånebehovene er dermed veldig ulike.

En ny hverdag

Det er med noe blandede følelser Trond Ole går ut av den samme døra til Landkreditt etter 40 års tjeneste for landbruket. Men han ser frem til å bli pensjonist. Mer tid til familien og sitt eget gårdsbruk er positive konsekvenser av å ikke skulle gå på jobb. Han har planer som innebærer bruk av både malerkosten og hammeren i tiden fremover, i tillegg til at kulturlandskapet skal pleies.

– Jeg bør nok også bruke en god del tid på holde formen i orden. Da er det spesielt skigåing jeg vil prioritere, smiler Trond Ole. Han har kjøpt seg leilighet på Sjusjøen, et område han kjenner godt fra oppveksten, og hvor muligheten for fine skiturer er gode.

– Det jeg har satt mest pris på i forbindelse med min jobb i Landkreditt, er kontakten med gode kolleger, takstmenn, regnskapsførere, økonomiske rådgivere og driftsplanleggere. Når det gjelder Landkreditts fremtid, så vil jeg bare ønske lykke til med de neste 100 årene til fordel for landbruket, avslutter Trond Ole.

– 40 år for Landkreditt og bonden står det respekt av. Vi ønsker Trond Ole alt godt som pensjonist, og skulle gjerne beholdt han videre.  Vi kommer til å savne han som god kollega og dyktig landbruksmann, avslutter Emil Inversini.