Hopp direkte til innhold

Fornyer avtale med Norges Bygdeungdomslag

Landkreditt Bank signerte i sommer en ny samarbeidsavtalen med Norges Bygdeungdomslag.

Avtalen legger til rette for fortsatt arbeid mot våre felles målsetninger, som å stimulere til aktivitet og rekruttering på bygdene.

I avtalen inngår blant annet en videreføring av aktivitetsfondet. Bygdeungdomslagene rundt om i landet kan årlig søke Landkreditts fond om penger til aktiviteter som bidrar til å bygge gode møteplasser i bygda. I anledning Norges Bygdeungdomslags 70 års-jubileum i 2016, er fondet økt til 70.000 kroner.

—     I likhet med NBU er vi opptatt av et aktivt bygdeliv. Aktivitetsfondet har vært en fin måte for oss å kunne levere et helt konkret bidrag i denne sammenheng. Det er derfor helt naturlig for oss å videreføre denne delen av samarbeidet, sier organisasjonssjef Anders Sigstad.

I tillegg inngår markedstiltak som annonsering og profilering i avtalen. Ikke minst gir den oss enerett på NBUs swingtevling under landsstevnet, en tevling som lyder navnet Landkreditts swingtevling.  Vi skal dessuten bidra med opplæring i økonomi, samvirke og styrearbeid for tillitsvalgte på sentralt nivå i NBU.

Glade for samarbeidet

Én av våre målsetninger med avtalen, er å gi medlemmene i NBU kjennskap om og erfaring med bank og økonomi på et tidlig tidspunkt.

—     I banken er vi opptatt av det vi kaller sunt bankvett. Ved å gi bygdeungdommene god kjennskap til økonomi og hva vi kan tilby, tror vi at de vil stille sterkere når de en gang skal etablere seg, og i mange tilfeller overta gård. Vi ser frem til å fortsette vårt allerede gode samarbeid med NBU, sier Sigstad avslutningsvis.

—     Dette er en viktig avtale for oss som bidrar til levende bygder også i fremtiden. Vi gleder oss til langsiktig og godt samarbeid fremover. Det er gøy å ha en så relevant samarbeidspartner med på laget, som i likhet med oss verdsetter aktivt bygdeliv – og en god swingtevling, sier Signe Lindbråten, generalsekretær i NBU.

Siste fra bloggen

Opphør av utkontrakteringsavtale

15. august 2017

Forvaltningen av verdipapirfondet Landkreditt Høyrente har siden høsten 2010 vært utkontraktert til Finansavdelingen i Landkreditt Bank.