Hopp direkte til innhold

Fornyer avtale med Norges Bygdeungdomslag

Landkreditt Bank signerte i sommer en ny samarbeidsavtalen med Norges Bygdeungdomslag.

Avtalen legger til rette for fortsatt arbeid mot våre felles målsetninger, som å stimulere til aktivitet og rekruttering på bygdene.

I avtalen inngår blant annet en videreføring av aktivitetsfondet. Bygdeungdomslagene rundt om i landet kan årlig søke Landkreditts fond om penger til aktiviteter som bidrar til å bygge gode møteplasser i bygda. I anledning Norges Bygdeungdomslags 70 års-jubileum i 2016, er fondet økt til 70.000 kroner.

—     I likhet med NBU er vi opptatt av et aktivt bygdeliv. Aktivitetsfondet har vært en fin måte for oss å kunne levere et helt konkret bidrag i denne sammenheng. Det er derfor helt naturlig for oss å videreføre denne delen av samarbeidet, sier organisasjonssjef Anders Sigstad.

I tillegg inngår markedstiltak som annonsering og profilering i avtalen. Ikke minst gir den oss enerett på NBUs swingtevling under landsstevnet, en tevling som lyder navnet Landkreditts swingtevling.  Vi skal dessuten bidra med opplæring i økonomi, samvirke og styrearbeid for tillitsvalgte på sentralt nivå i NBU.

Glade for samarbeidet

Én av våre målsetninger med avtalen, er å gi medlemmene i NBU kjennskap om og erfaring med bank og økonomi på et tidlig tidspunkt.

—     I banken er vi opptatt av det vi kaller sunt bankvett. Ved å gi bygdeungdommene god kjennskap til økonomi og hva vi kan tilby, tror vi at de vil stille sterkere når de en gang skal etablere seg, og i mange tilfeller overta gård. Vi ser frem til å fortsette vårt allerede gode samarbeid med NBU, sier Sigstad avslutningsvis.

—     Dette er en viktig avtale for oss som bidrar til levende bygder også i fremtiden. Vi gleder oss til langsiktig og godt samarbeid fremover. Det er gøy å ha en så relevant samarbeidspartner med på laget, som i likhet med oss verdsetter aktivt bygdeliv – og en god swingtevling, sier Signe Lindbråten, generalsekretær i NBU.

Siste fra bloggen

Robotbønder øker overskuddet

15. februar 2017

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Aksjesparekonto

10. februar 2017

I løpet av 2017 vil vi tilby aksjesparekonto. Dette er et nytt produkt som gjør det både enklere og gunstigere å spare i aksjefond.