Hopp direkte til innhold

Flere 10-millioners bønder

Vi snakker ikke om bønder med 10 millioner i formue eller omsetning, men at det blir et økende antall bønder med mer enn 10 millioner i gjeld.

Når gjelden passerer 10 millioner er det lenge siden du har passert grensen for å redde deg ut av en vanskelig situasjon ved å selge buskap, leie ut jorda og ta deg en jobb. Du er totalt avhengig av å produsere med god inntjening og enda bedre overskudd per enhet enn du hadde tidligere.

Nationen har i noen reportasjer fokusert på landbrukets økende gjeld. Her er noen stikkord: Budsjettnemnda for jordbruket har beregnet at jordbruksdelen av den samlede gjelden i landbruket er drøyt 55 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn 10 milliarder siden 2010 og 30 milliarder siden 2000.

Ser vi på gjennomsnittsgjelden for brukene i driftsgranskingene fra NIBIO, er gjelden snaut 3 millioner. Dette er en dobling på syv år. En større utfordring enn gjennomsnittsbetraktningen, er at stadig flere passerer 10 millioner. Nationen antyder at 170 bønder med lån i sparebanker har passert denne grensen.

Landkreditt Bank opplyser at de har 17 kunder med mer enn 10 millioner i gjeld, mot 11 i 2013.

Nå må du ha råd til avdrag

For tiden har vi et historisk lavt rentenivå. De fleste bønder med så mye gjeld har basert investeringen på kalkyler hvor rentenivået ligger adskillig høyere. Hvis du i dag har problemer med å betjene gjelden din, bør du gjennomgå hvilke tiltak du kan sette inn for å bedre situasjonen.

Det er ikke uvanlig at en bonde ber om ett til to års avdragsfrihet etter en stor investering. Men etter det bør også drifta være optimal og det må være mulig å betjene gjelden både med renter og avdrag. Pass på at du ikke lurer deg selv med for lang avdragstid på lånet. For eksempel kan det være et mål at lånet er mer enn halvert når du vet at neste store investering melder seg.

Sikkerheten mindre enn du tror

For banken er din betjeningsevne underveis viktigere enn sikkerheten. Hvis betjeningsevnen svikter, må banken likevel se til sikkerheten.

Vær ikke urealistisk optimist i forhold til hvilken inntjening det kan være knyttet til alternativ bruk av driftsbygningen din. I mange tilfeller vil en alternativ bruk forutsette en omregulering i forhold til dagens bruk, noe som kan være usikkert om politisk lar seg gjennomføre.

Enkelte peker også på at måten bonden har organisert seg på skaper usikkerhet. Som enkeltpersonforetak vil bonden personlig stå ansvarlig for all gjeld. Dermed kan gård og grunn ryke sammen med boligen.

Det er imidlertid en kjent sannhet blant bankfolk at man ikke kan organisere seg til bedre sikkerhet, for eksempel gjennom et aksjeselskap. De fleste med så høy gjeld har ikke tilstrekkelig pantegrunnlag i selve bygget som er oppført av selskapet.

Banken vil da kreve tilleggssikkerhet i gården. Dermed er bonden like langt med hensyn til personlig sikkerhet.