Hopp direkte til innhold

Er dyra dine mer verdt enn deg?

Gården din skal være en lønnsom arbeidsplass og et godt sted å leve. Men tar du like godt vare på den viktigste innsatsfaktoren på gården – deg selv?

Det er alltid viktig å ha et riktig fokus. Men ofte roper noen ting høyere enn noe annet. Det kan føre til at vi gir de oppgavene som er mest synlig mest oppmerksomhet. Min kanadiske kollega, Pierette Desrosiers har skrevet en artikkel om dette, som du kan lese utdrag av her.

Hva er de viktigste innsatsfaktorene på gården?

Det er mange faktorer som skal fungere for at et gårdsbruk skal gi overskudd og være et godt og trygt sted å bo. Jorda er grunnlaget for all drift. Du sørger for å få analysert jordprøver, gjødsler og foretar bearbeiding etter hvilken type jordstruktur du har. Traktoren må fungere når du trenger den og får derfor jevnlig foretatt oljeskift, service og vedlikehold.

Har du husdyr, blir fôring og helsetilstand nøye vurdert og fulgt opp og blir noen av dyra syke, tilkaller du veterinærhjelp ved behov. Gras, korn og grønnsaker blir til fulgt opp gjennom hele vekstsesongen og sprøytet eller gjødslet så snart du ser at det trengs. Disse innsatsfaktorene ligger det i ryggmargen på en bonde å prioritere.

Du er aller viktigst

Men har du tenkt over hvilke følger det får dersom du ikke lenger kan utføre arbeidsoppgavene dine som bonde. Hvilken konsekvens får det hvis du ikke kan yte ditt beste når det virkelig trengs? Du er hjørnesteinen i bedriften din og helt nødvendig for drifta på gården.

For familien din er du som person og gårdens gode drift avgjørende for å kunne ha et trygt hjem og familieliv. Det er derfor riktig også å ha fokus på din egen fysiske og mentale helse. Ta for deg viktige faktorer som mat, stress, trivsel og søvn.

Lær av måten du steller dyra på

Er du like nøye med næringsstoffene i og mengden av den maten du spiser selv, som den du fôrer dyra dine med? Kontakter du legen dersom du kjenner at kroppen ikke fungerer som den skal? Eller satser du på at det går over av seg selv?

Vet du hvor mange timers søvn du trenger for å fungere best? Og tar du konsekvensen av dette? Sørger du for å fylle opp energien din med nye inntrykk, enten det er å lese en bok eller være sammen med venner og familie? Holder du deg i fysisk god form så kroppen din tåler tøffe onner, lammingsperioder eller lange brøytevakter?

Noe å tenke over:

  • Verdsetter du deg selv mer enn dyra, traktoren eller jorda på gården?
  • Hvilken verdi synes du at du har som person, forelder, ektefelle eller bedriftsleder?
  • Fører det livet du lever nå til det resultatet du ønsker å oppnå?
  • Hvor mye tid, penger og energi er du villig til å investere for å oppnå det resultatet du ønsker deg?
  • Foretrekker du å forebygge eller reparere?

Hvis du ikke tar vare på din egen motor, vil den bryte sammen en dag. Og det kan jeg garantere deg: Det blir ikke en "vakker dag". Du har ingen garanti for at reservedelene vil være tilgjengelige eller om en reparasjon i det hele tatt er mulig.