Hopp direkte til innhold

Er du klar for selvangivelsen?

Her finner du gode kilder for å gjennomføre årsoppgjøret for 2015.

Like sikkert som våren kommer, skrives det mye i media om hva du må gjøre med selvangivelsen. Det meste av det som kommer fram, gjelder ikke deg som bonde. Her får du noen konkret tips som gjelder din virksomhet.

Det viktigste å merke seg er at du har tiden fram til 31. mai med å levere. Mens lønnsmottakere og pensjonister fokuserer på 30. april, har du som næringsdrivende en måned mer. 

Alle må levere elektronisk

Som næringsdrivende er den selvangivelsen du har mottatt elektronisk svært mangelfull. Du må som alle andre sjekke de postene som er lagt inn, men så må du supplere med tall fra eget regnskap.

Nytt i år er at alle må levere selvangivelse og ligningsoppgaver elektronisk. Hvis du leverer på papir, vil skattekontoret se på det som om du ikke har levert. Dette gjelder selv om du tidligere har levert på papir og reservert deg mot elektronisk kommunikasjon.

Regnskapsprogrammene gir deg mulighet for elektronisk innlevering. Hvis du ikke bruker et slikt program, er det mulighet for å fylle ut skjemaene direkte i Altinn. Dette er tungvint og du bør se på det som en nødløsning. Hvis du ønsker å kladde på et papirskjema, kan du laste ned disse fra Skatteetatens hjemmesider.

Informasjon om regler på video og nettartikler

Norges Bondelag har gjennom mange år laget en fyldig rettledning knyttet til årsoppgjør for landbruk. Her finner du oppdatert regelverk og aktuelle satser. Så langt ute i 2016 kan det være vanskelig å huske hvilke satser som gjelder 2015 og hvilke som gjelder 2016. I artikkelen finner du også nyhetene for 2016.

Vi har en fordelaktig ordning når det gjelder bruk av skogfond med skattefordel på 85 prosent. Det eneste som ikke er bra med ordningen, er hvordan du skal takle føringen når du kommer til årsoppgjøret og næringsoppgaven. Skogkurs har laget noen korte videoer med gode eksempler på hvordan du løser det.

Norges Bondelag: Foran årsoppgjøret 2015

Skatteetaten: Ligningsskjemaer for 2015

Skogkurs: Fra skogfond til ligningsskjemaer

Siste landbruksnyheter

Lite ferie for bønder

23. juni 2017

Over halvparten av norske bønder tar to uker eller mindre i ferie. Proffe bønder planlegger for å ta ferie. Gamle holdninger kan føre til at du sitter igjen alene på gården uten familie.

Driftskredittordningen

20. juni 2017

I 1967 så et viktig verktøy for bonden dagens lys. Et halvt århundre senere fremstår driftskredittordningen for landbruket som like relevant.

Flere gårder kan selges konsesjonsfritt

15. juni 2017

Stortinget har vedtatt endringer i landbrukets eiendomslover. Det fører til at flere slipper konsesjon ved salg og 13.600 gårder ikke lenger er odelseiendommer.