Hopp direkte til innhold

Dyktige bønder gir lav kornpris

Store hveteavlinger på verdensbasis gir lav hvetepris. Norske bønder kan være fornøyd med lite variasjon i målprisene.

Innhøstingen av korn er snart ferdig på nordre halvkule av jordkloden. International Grain Council skriver at høsten blir bedre enn rekordåret 2014/15. Årets avling forventes å bli tre prosent høyere enn fjorårets. I denne sammenheng er det maisen som trekker tallene mest opp.

I Europa blir mengdene mer normale, men på grunn av dårlig vær er kvaliteten dårlig. Særlig Frankrike og det sørlige Europa har merket dette. Likevel er dette for små arealer til at det påvirker prisen på verdensmarkedet i noen stor grad.

Ikke mulig med lønnsom produksjon

Råvareeksperten og bonden Björn Folkesson i Sverige peker på at hveteprisen har sunket etter hvert som avlingsresultatene har blitt kjent. I slutten av august var prisen under 160 euro per tonn. Aktuell notering var 156 euro eller kr 1,45 per kilo.

Folkesson gjør i sin vurdering en reduksjon for å finne prisen levert fra gården og kommer fram til kr 1,14 i oppgjørspris. Etter hans oppfatning koster det normalt kr 1,27 å produsere ett kilo hvete. Selv om det er store variasjoner fra gård til gård, er det få som klarer å få et positivt resultat i produksjonen nå.

Dyktige bønder skaper ubalanse i markedet

– Logikken sier også at jo flere tonn som produseres, desto større blir tapet hvis nåværende prisnivå holder seg. Kornproduksjon har dermed møtt samme type vegg som melken og vi blir påminnet om at dyktige bønder som er heldige med været skaper et overskudd i markedet. Så vi kan bare gratulere forbrukerne, skriver Folkesson i Land.

Variasjonene norske bønder opplever er små i forhold til det våre naboer erfarer. For avtaleåret 2015-2016 ble det full klaff eller bare ett øre avvik fra målpris. Prisen på mathvete endte på kr 3,09 per kilo. Dette til tross for gode avlinger, hele 16 prosent over gjennomsnittet for de siste 10 årene. Denne forutsigbarheten er utrolig viktig for norske bønder.

Usikker norsk avlingsprognose

Den første kornprognosen i Norge er usikker så tidlig i vår innhøsting, særlig med tanke på kvaliteten. Det forventes bedre kvalitet enn i fjor, noe som gir mer mathvete. Her forventes en økning på 6 prosent. Totalt regner Felleskjøpet med i august-prognosen at avlingen blir på 88 prosent av fjoråret.

Eksterne lenker:

Land: Analyser av Björn Folkesson

Felleskjøpet: Styringspris på bygg og hvete

Siste landbruksnyheter

Det blir flere storbønder

19. januar 2017

I den politiske kampen om landbruket hevdes det både at det går bedre og dårligere. Strukturendringen fortsetter, men det er vanskelig ut fra statistikken å si at det er noen dramatiske endringer.

Vil liberalisere jordbruket

15. desember 2016

Mindre styring av markedsordningene, mindre prioritering av tollvernet og større frihet for den enkelte bonde.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden

Lån til landbruket

  • Rente fra 2,95 %
  • Gode og forutsigbare betingelser
  • Ingen termingebyr
  • Egen kunderådgiver

Søk landbrukslån