Hopp direkte til innhold

Bønder bare på hver fjerde gård

Norske gårdsbruk blir et sted hvor gamle mennesker bor. Og det blir stadig færre som bor på gård i Norge.

Bare ni prosent av eierne er under 40 år. Er det nok folk igjen til å produsere mat og drive Norge?

Når vi snakker om landbrukseiendommer i Norge omfatter det eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal. Dermed inkluderer den nye statistikken fra SSB også alle landets småbruk når totaltallet er 185 000 enheter.

Aktiviteten blir det nok mindre av på gårdene når vi ser på eierstrukturen. 51 400 eiere av landbrukseiendommer var fylt 67 år ved utgangen av 2015. I tillegg er det 13 000 eiendommer som ikke er eid personlig, det vil si at de er eid av aksjeselskap, stat, kommune, legat, stiftelse, dødsbo mv.

13 prosent færre bor på gård

Totalt 148 600 landbrukseiendommer hadde bolighus. I alt 390 000 personer var bosatt på landbrukseiendommene i 2015, og dette er 12 000 færre enn året før. Fra 2006 til 2015 er antall bosatte redusert med 57 000 personer, noe som tilsvarer en nedgang på nær 13 prosent. Størst har nedgangen vært i Møre og Romsdal med 5 700 færre bosatte i denne perioden.

Hver femte landbrukseiendom med bolighus var uten fast bosetting i 2015. Mens nærmere 10 prosent av befolkningen bodde på landbrukseiendommer i 2006, var andelen i 2015 redusert til 7,5 prosent. Andelen eiendommer med bolighus uten fast bosetting varierte fra 6 prosent i Vestfold til 39 prosent i Nordland. Mange ubebodde eiendommer blir imidlertid brukt som ferieboliger.

Er vi nok igjen til å drive landet?

Denne nedgangen i antall som bor på gård og en økning i andelen pensjonister som eier gård, kan være en trussel både for landbruket og for bygda. Et forhold er hvor mange bønder som skal til for å produsere maten vi trenger og holde landbruket i drift. Et annet spørsmål er hvor mange det blir igjen som bor på bygda og holder samfunnsfunksjonene i gang?

Ved siste fullstendige søknadsomgang for produksjonstilskudd for ett år siden var det 41 227 søkere. Dette er ofte et tall som vi tenker er synonymt med antall aktive bønder. Det betyr at det bor aktive bønder på hvert fjerde gårdsbruk med produktivt jordbruksareal. Det var i alt 163 407 eiendommer med jordbruksareal.

Eksterne lenker:

SSB: Landbrukseiendommer, 2015

Siste landbruksnyheter

Optimisme blant naboene våre

7. mars 2017

EUs lønnsomhetsindeks for landbruket viser en positiv tendens andre halvår 2016. Etter flere perioder med nedadgående trend, ser det ut til at optimismen er tilbake.

Stadig flere bønder med høy gjeld

28. februar 2017

Bondens gjeld økte med 5 prosent i 2015. Rentekostnadene gikk ned med 7 prosent. Fortsatt har kvinner i landbruket lavere gjeld enn menn.

Priser og markeder for jord endrer seg

24. februar 2017

Russland ser ut til å være et alternativ hvis du er ute etter rimelig, god jord. Men selv dansk jord med sine stive priser anbefales nå for investorer.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden