Hopp direkte til innhold

Bekreftelse på gjennomført fusjon

Det ble avholdt andelseiermøte den 31. mai 2016 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte.

Andelseiermøtet vedtok fusjonen med stort flertall.

Les protokollen fra andelseiermøtet (PDF)

Fusjonen gjennomført 23. juni

Siste dag med kurs i begge fond var 22. juni 2016. Tidligere andelseiere i Landkreditt Norge er nå blitt andelseiere i Landkreditt Utbytte.

Fondenes revisor, PWC, har den 24. juni 2016 utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondlovens bestemmelser.

Bekreftelsen kan du lese her

Siste fondsartikler