Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bekreftelse på gjennomført fusjon

Det ble avholdt andelseiermøte den 31. mai 2016 for å behandle styrets forslag om å fusjonere verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte, med sistnevnte som det overtakende fond.

Andelseiermøtet vedtok fusjonen med stort flertall.

Les protokollen fra andelseiermøtet (PDF)

Fusjonen gjennomført 23. juni

Siste dag med kurs i begge fond var 22. juni 2016. Tidligere andelseiere i Landkreditt Norge er nå blitt andelseiere i Landkreditt Utbytte.

Fondenes revisor, PWC, har den 24. juni 2016 utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondlovens bestemmelser.

Bekreftelsen kan du lese her