Hopp direkte til innhold

Stor interesse for aksjesparing

Kunnskapsnivået og interessen for aksjesparing blant det norske folk har skutt i været.

Det finnes fortsatt mange myter om aksjemarkedet, og mange forbinder det gjerne med ren spekulasjon og raske gevinster eller tap.

Aksjesparing handler mest om langsiktig kapitaloppbygging til fremtidige formål, som for eksempel en mer romslig pensjonstilværelse. Avkastningen kommer selvsagt på toppen av selve innsatsbeløpet, og jo lengre kapitalen får anledning til å arbeide i aksjemarkedet, jo bedre.

Stor oppslutning på aksjeseminar

AksjeNorge er en interesseorganisasjon som samarbeider med Oslo Børs VPS for å bidra til å øke kunnskapsnivået og interessen for aksjesparing blant det norske folk.

Landkreditt Forvaltning har i høst bidratt som foredragsholder i en serie av aksjeseminarer som har vært arrangert av AksjeNorge under tittelen "Den store Aksjekvelden".

Vi startet i Tromsø og fortsatte til Trondheim, Bergen og Oslo, før det hele ble avsluttet i Stavanger. Oppslutningen har vært overveldende, med opp til 1.000 ivrige deltagere.

God avkastning i Landkreditt Kina

Om Landkreditt Kina

  • Fond som investerer i kinesiske selskaper som er børsnotert i Hong Kong
  • Fokus på verdiskapingen som drives av den sterke velstandsutviklingen
    og forbruksveksten i Kina
  • Passer for deg som har mer enn 5 års investeringshorisont

Da vi etablerte Landkreditt Kina for 10 år siden, var det ut fra en overbevisning om at kineserne blir mer og mer «vestlige» og konsumorienterte, i takt med en sterk velstandsøkning i Kina.

Porteføljeinvesteringene har konsekvent vært konsentrert til selskaper som tjener på denne megatrenden. Det har slått til, og de som var med fra starten har hittil sett en hundrelapp vokse til 310 kroner.

Effektiv spareform

Aksjefond har vist seg å være en veldig effektiv spareform for langsiktige investorer, men risikonivået kan variere mye mellom ulike fond.

Investeringsstrategien bør derfor være veldig tydelig formulert, slik at investorene på egen hånd kan velge hvilket fond som passer best.