Hopp direkte til innhold

Sterk kursutvikling i Landkreditt Kina

Etter et forrykende og langvarig kursrally på fastlandsbørsene i Kina, og en nærmest påfallende stillstand på Hong Kong-børsen frem til slutten av mars, har både kinesiske og utenlandske investorer tilsynelatende opplevd en kollektiv «vekkelse» i påskehøytiden.

Da børsen i Hong Kong åpnet onsdag 8. april, etter å ha holdt stengt fra og med langfredag, steg Hang Seng-indeksen 9,5 prosent i løpet av tre handledager. Det er ikke hverdagskost, selv på de kanter. Det samme kan trygt sies om Landkreditt Kina, som steg 17,2 prosent i løpet av de samme tre dagene.      

Tenk langsiktig 

Når etterspørselen etter aksjer er større enn tilbudet stiger kursene, men det er ikke alltid like lett å forutse når og hvor «storkapitalen» flytter seg. Det er med andre ord ikke mulig å time aksjemarkedets bevegelser, og som hovedregel bør man derfor tenke langsiktig og fundamentalt som investor.

Landkreditt Kina er et aktivt forvaltet aksjefond, og mange av posisjonene i fondet trenger lang modningstid for å få uttelling på de verdiene vi mener ikke har vært tilstrekkelig gjenspeilet i prisingen av selskapenes aksjer den senere tid. På et teoretisk/fundamentalt grunnlag bør verdien av et selskap alltid reflektere forventet inntjening på kort og lang sikt, med utgangspunkt i definerte avkastningskrav på kapitalen. Slik fungerer aksjemarkedet ikke i praksis, noe de siste dagenes kursoppgang tydelig viser. Kina har for lengst etablert posisjonen som verdens nest største økonomi, men det ligger i sakens natur at fremvoksende markeder trenger modningstid, også i finansiell og børsrelatert forstand. 

Økt etterspørsel

Det finnes to ulike kapitalkilder som kan bidra til å forklare den plutselige etterspørselsøkningen etter Hong Kong-noterte aksjer. Den ene representeres av oversjøiske forvaltere som i økende grad har begynt å orientere seg mot kinesiske aksjer på jakt etter nye avkastningsmuligheter. Den andre kategorien består av kinesiske spekulanter som siden november 2014 har hatt adgang til å investere i kinesiske H-aksjer notert i Hong Kong. Hvorfor det tok nærmere 5 måneder før de oppdaget denne muligheten, vil trolig forbli en ubesvart gåte.

Den såkalte Shanghai-Hong Kong Stock Connect er et kvoteregulert ordre- og handelssystem som tillater fastlands-investorene å kjøpe aksjer i Hong Kong for totalt 250 milliarder RMB, mens Hong Kong–investorer kan kjøpe aksjer i Shanghai for totalt 300 milliarder RMB. Kvotene er begrenset til henholdsvis 10,5 og 13 milliarder HKD daglig, og det er i tillegg utarbeidet et detaljert regelverk for kapitalflyten mellom de to markedene.  

Landkreditt Kina 

Landkreditt Kina investerer hovedsakelig i Hong Kong-noterte selskaper som har sin virksomhet orientert mot sluttforbrukere i fastlands-Kina, med overvekt av godt etablerte matvarekjeder, bryggerier, reiselivsaktører o.l. Slike tradisjonelle «value»-aksjer har i stor grad levd et liv i skyggen av teknologiaksjer som Alibaba og Tencent, men begynner nå å bli gjenoppdaget av investorene.