Hopp direkte til innhold

Starten er viktig i samarbeidet

Bønder i samdrift som sliter med samarbeid har ofte ikke vært tydelige nok og brukt nok tid på forventninger i oppstartsfasen.

Det er ingen hemmelighet at mange bønder sliter med samarbeidet de har gått inn i. For mange samdrifter er dette en hovedårsak til konflikt og oppløsning. Forskere ved Norges Handelshøyskole (NHH) har undersøkt hvordan samarbeidet fungerer på 12 gårder som var organisert som samdrifter.

Forskerne mener at den psykologiske «kontrakten» mellom medlemmene i teamet er med på å forklare hvordan det går med bøndene i samarbeidet. Denne uskrevne kontrakten inneholder forventningene hver av deltakerne i samarbeidet har til hverandre.

– Vi ser at oppstartsfasen er helt kritisk for å få samarbeidet på gårdene til å fungere. her må en bruke tid på å avklare forventninger til arbeidsinnsats og være spesifikk på hvilken kvalitet det skal være på arbeidet som skal gjøres, sier førsteamanuensis Therese E. Sverdrup ved institutt for strategi og ledelse på NHH.

Erfaringer fra teamforskning viser at 30 prosent av hvordan et team klarer å prestere kan forklares gjennom det arbeidet som blir gjort i oppstartsfasen. Forskerne mener den samme tendensen er gjeldene for samdrifter. De som ikke ikke fungerte hadde hatt mest fokus på utforming av den nye driftsbygningen og løsning av tekniske utfordringer. De hadde i liten grad snakket om hvordan de skulle få samarbeidet til å fungere.

Må være tydeligere på forventninger

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor formalisert en må gjøre det i oppstartsfasen. Men for samdriftsbønder kan det være nyttig å skrive ned noen punkter som en er blitt enige om. Vi ser at de som bruker god tid på å avklare forventninger i oppstartsfasen også er rausere med hverandre, sier Sverdrup.

Et team kan defineres som to eller flere mennesker som er avhengige av hverandre for å nå et felles mål. Hvis målene ikke er uttalt og i tillegg er utydelige, samtidig som motivasjonen er lav, oppstår det oftere problemer. 

Forskerne peker på at samarbeidsproblemer ikke er unikt for landbruket. Likevel gjør livsstilen for en bonde at det er lettere at problemene blir med hjem. Dessverre går en del konflikter så langt at de i følge forskerne ender i skittkasting og slagsmål. Da blir det vanskeligere å komme på rett spor igjen.

 

Norges handelshøyskole: Bønder slit med samarbeidet

Relaterte saker

Robotbønder øker overskuddet

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden