Hopp direkte til innhold

Snakk med banken før krisen

Mange bønder i Nord-Trøndelag vet det kan bli vanskelig økonomisk som følge av vanskelig våronn. Banken oppfordrer deg til å ta kontakt tidlig.

Av Ole Christen Hallesby

Trauste trøndere kan ikke huske et så dårlig år for kornproduksjonen i Nord-Trøndelag. På grunn av mye regn er det mange bønder som ikke fikk sådd før 20. juni. Og de som har fått sådd opplever gule åkrer som følge av mye vann og lav temperatur. Problemet er ikke bare sein såing og dermed lave avlinger, men mange mister retten til produksjonstilskudd. Grensen på 20. juni er i følge myndighetene absolutt.

For å ha rett til erstatning for avlingsskade må avlingen være under 70 prosent av gjennomsnittsavling. Men det er også her et ufravikelig krav om det må være sådd for å få erstatning. Det kan virke meningsløst å så i en situasjon hvor du vet at resultatet blir minimalt og at inntektene ikke vil dekke kostnadene.  

I Verdal kommune har allerede en firedel av bøndene varslet om avlingsskader. Landbruksdirektøren i Nord-Trøndelag utelukker, i følge Nationen, ikke at samtlige kornbønder i Verdal og nabokommunene kan komme i en situasjon hvor det er aktuelt å søke om erstatning for avlingsskade.

– Vi kan finne løsninger

Landkreditt Banks distriktssjef for trøndelagsfylkene, Thomas Engan, bekrefter at det er vanskelig å minnes en mer nedbørsrik vår og forsommer i Trøndelag enn den vi har hatt i år. Han oppfordrer rammede bønder til å ta kontakt.

– Landkreditt Bank er en samarbeidspartner for gardbrukeren også når været er vrangt. De som får økonomiske utfordringer på grunn av været må ta kontakt med oss på et tidlig tidspunkt. Da kan vi i fellesskap se om vi kan finne løsninger, sier Thomas Engan.

Men økonomien er ikke det eneste problemet for bøndene. Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen, sier at den mentale påkjenningen er tøff for mange. Nettopp kombinasjonen av psykiske belastninger og økonomiske konsekvenser gjorde at han har tatt initiativ til møte med bøndene.

– Vi må passe på å ikke undervurdere den mentale biten de går igjennom. Det kan føles meningsløst, og gårdbrukere er som regel ganske alene på jobb, sier han til lokalavisen Innherred.

Kommunen skal nå i dialog med bøndene for å tilby både økonomisk og agronomisk rådgiving. I følge Nationen styrker landbrukskontoret staben med en stilling med tanke på økonomisk rådgivning for bøndene.

Landbruksdirektoratet: Avlingssvikt

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.