Hopp direkte til innhold

Slik vurderer banken bonden

Tre elementer er viktig når banken skal vurdere bondens styrkeprofil: Omverdenen, kundens økonomiske resultat og hans evner innen ledelse.

Når den Jyske Bank skal vurdere sine landbrukskunder ser de på dem som alle andre kunder. I tillegg til en styrkeprofil av bonden, vurderer banken kundens sikkerhet, hans evne og vilje til å betale avdrag og renter av gjelden, samt omfang og sammensetning av virksomheten.

Det var Gitte Ravn, landbruksspesialist i Jyske Bank, som ga danske landbruksrådgivere på Økonomikonferencen  i regi av Seges en innføring i hvordan banken måler den enkelte bondes risiko i forhold til sitt engasjement i banken. Det er mange av poengene som er overførbare til norske forhold

Selvfølgelig kan hverken bonde eller rådgiver påvirke hva som skjer i omverdenen. Men det som skjer i omverdenen påvirker de muligheter bonden har. Det blir derfor en vurdering av i hvilken grad omverdenen påvirker den spesifikke bondes situasjon og produksjon. Generelt er danske bønder mer påvirket av disse vilkår enn norske bønder er. På den annen side kan norske bønder leve i en tro at omverdenen er mer stabil og påvirker oss mindre enn vi tenker.

Sentralt i den individuelle styrkeprofilen står vurdering av de økonomiske resultatene bonden oppnår. Her er det flere ting som betyr noe: Oppnådd lønnsomhet i produksjonen, likvid handlerom og overskuddsgrad. En god topplinje må kunne resultere i en god bunnlinje. I tillegg vurderer banken om verdiene som legges til grunn for beregning av egenkapitalen er reelle.

– Vi er nødt til å se på den verdi bonden har ført opp og vår egen vurdering av hva som er realistisk pris på eiendommen. Ofte ser vi at fjøset er vurdert til en alt for høy verdi av bonden, sa Gitte Ravn.

"Bløde parametre"

Styrkeprofilen inneholder også en vurdering av bondens evne til ledelse. Det gjelder alt fra strategi til evnen til å holde budsjettet som er satt opp. Har virksomheten utvidelsesmuligheter, har den sine miljøgodkjenninger i orden, kjenner bonden følsomheten i forhold til markedet og mulige rentesvingninger?

Men hva kan bonden gjøre hvis bankens styrkeprofil blir for dårlig? Også her var det nyttige tips å hente. Skal du presentere kalkyler overfor banken, må du vise at de er realistiske, at de har god beskrivelse av forutsetningene og at det fremkommer hvor følsomme de er. Det virker også positivt for banken at du har en plan for hva du vil gjøre hvis forutsetningene endres.

Relaterte saker

Hver tredje gård i fritt salg

Skal vi tro statistikken, går det 25 år mellom hver gang en gård skifter eier. I flere fylker har prisen på gårdene doblet seg i løpet av 10 år.

Høsten er tid for registrering

Det du registrerer av resultater ved innhøsting, danner grunnlag for dine beslutninger om neste års drift. Skaffe deg selv et godt grunnlag for å gjøre tiltak i tide.