Hopp direkte til innhold

Sender kopplammet på hotell

Det er god dyrehelse og økonomi å la kopplammene få sine første uker på hotell. Men et godt opphold er avhengig av en god hotelldirektør.

Av Ole Christen Hallesby

I Bremanger gikk sauebøndene i fjor sammen om felles oppdrett av kopplammene. Bakgrunnen var et ønske om å bedre produksjonspotensialet for trilling-og firlinglam. For den enkelte sauebonde binder denne oppfølgingen normalt mye tid og resultatet blir varierende.

Lammehotellet tar i mot lam mellom 5 og 14 dager gamle. Tanken er at de etter 6 til 8 ukers hotellopphold skal komme tilbake til eieren og være klare for beiting hjemme. En god start på denne måten gir større mulighet for å få kvalitetstillegg, ikke bare på lammene som har vært på lammehotellet. Erfaringen viser at alle lammene i kullet blir større og tidligere slaktemodne.

Tillegget for kvalitetsslakt utgjør kr 500 for alle lam i kullet som oppfyller vilkårene. Lammene som er på sauehotellet og hjemmebeite etterpå mister tilskuddet til utmarksbeite på kr 200. Husleien på hotellet er kr 187,50 per lam. I tillegg kommer kr 14 per dag for kraftfôr og melk.  I snitt kostet oppholdet kr 771 per lam i 2014-sesongen. En gjennomsnittlig avregningen for 30 lam viste drøyt 21 kilo slaktevekt og et oppgjør på drøyt tusen kroner før diverse tilskudd.

Kritiske suksessfaktorer

Av suksessfaktorer kan nevnes at lammene må ha fått råmelk hjemme før de kommer på hotellet og ellers være friske. Det anbefales å sende de største og sterkeste på lammehotellet, og la søya ta seg av de minste. Lammene må kunne suge fra smukk før de kommer til hotellet for på den måten raskere å lære seg å bruke melkeautomaten.

Røkteren, eller hotelldirektøren som han ble kalt, er sentral for å få til et vellykket opplegg. Mens bonden får frigjort tid i den travleste lammesesongen, kan røkteren på lammehotellet ha fullt fokus på kopplammene.

– Det var tydeleg at kontakt med røktaren skapte trivsel og tryggleik i lammeflokken. Når Kåre kom inn i fjøset og snakka til lamma, spratt dei opp og kom bort til mjølkeautomaten for å drikke, skriver bremanger Sau og Geit i en rapport til Landbruks- og matdepartementet.

LMD: Erfaringer fra lammehotellet i Bremanger 2014

NRK: Lammehotell (video)