Hopp direkte til innhold

Redd for løse rundballer

Frakt av høyballer på lastebil eller traktorhenger er livsfarlig uten god lastsikring, advarer bransjespesialister i Landbruksforsikring.

– Dårlig lastsikring øker ulykkesrisikoen på veiene. I landbruket kan transport av rundballer bli særlig farlig hvis ikke sikkerhetskravene følges, sier Svend Trygve Kvarme, rådgiver i Landbruksforsikring.

Slik transport foregår store deler av året. Når gresset presses til rundballer og pakkes i plast, kan vekten bli 600 til 700 kilo.

– Rundballer er vanskelig gods å sikre. Det har skjedd ulykker, og vi hører om en del nestenulykker. Mange bønder forteller at de har god nytte av å ta et kurs i lastsikring, og å delta på lokale HMS-kurs der dette er tema, sier Kvarme.

Dårlig lastsikring øker ulykkesrisikoen på veiene. Foto.

Kurs i lastsikring

Landbruksforsikring anbefaler gjerne kunder å være med på slik opplæring. Egne kurs i lastsikring tilbys hos en rekke kjøreskoler.

– Grunnkurset på to timer er en rask og rimeliginvestering i trafikksikkerhet. Hos oss er det mange bønder blant deltakerne, sier Anne Kristin B. Tollefsen, daglig leder i Felgen Trafikkskole i Lillehammer.

Hvis reglene om lastsikring følges, skal ingen ting kunne forskyve seg eller falle av under transport. Ved frakt på lastebil eller tilhenger skal lasten sikres ved låsing, stenging, surring eller tildekking. I landbruket er surring mye brukt, gjerne ved hjelp av stropper, kjetting eller jekkebånd.

Spesielt vanskelig

– Høyballer er spesielt vanskelig å håndtere. Legg gjerne paller foran og bak, for å hindre forskyvning, og stans underveis for å kontrollere og etterstramme. Husk også at stropper er ferskvare. Kast dem hvis kantene begynner å bli lurvete og hvis noen av trådene er skadet, sier Tollefsen.

Det er avgjørende ikke å la seg friste til å ta lett på sikringen, selv om man har dårlig tid og bare skal tilbakelegge en kort avstand, mener Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

– Rundballer er tungt, stort og farlig gods, som kan forårsake stygge ulykker. Derfor er det viktig at landbruket og den enkelte bonde har stor bevissthet rundt dette, sier Johansen.

Siste fra bloggen

Opphør av utkontrakteringsavtale

15. august 2017

Forvaltningen av verdipapirfondet Landkreditt Høyrente har siden høsten 2010 vært utkontraktert til Finansavdelingen i Landkreditt Bank.

Rabatt på forsikring

I samarbeid med Landbruksforsikring tilbyr vi svært gode forsikringer på opptil 23 % rabatt. Vi er spesialisert på landbruk, men tilbyr forsikringer til alle.

Les mer om forsikring