Hopp direkte til innhold

Potensial for mer korn

Gode avlinger, men lav bakekvalitet. Færre kornprodusenter. Grøfting vil gi høyere avling. Potensialet er der for å øke kornproduksjonen.

Den totale kornavlinga i 2015 er beregnet til 1 277 000 tonn. Dette er 3 prosent mer enn i 2014, som også var et meget godt kornår. Men både kornareal og antall dyrkere går ned. Lav bakekvalitet gjør at mer matkorn må importeres. Grøftetilskudd blir ikke utnyttet. For de som vil er det potensiale til å tjene mer på produksjon av korn.

La oss starte med det mest positive: Den gjennomsnittlige dekaravlingen for de ulike kornslagene var god i 2015. Avlingsnivået av hvete på 559 kilo er 67 kilo mer enn året før. Dekaravlingen av rug og rughvete ble også høy i 2015 med et gjennomsnitt på 566 kilo. Men på tross av en avling som er 21 prosent høyere enn de foregående fem årene, må det importeres mer matkorn.

– Proteinnivået i norsk korn er lågt i år og bakekvaliteten er i tillegg svakare enn i fjor. Det vil difor ikkje vere mogleg å bruke alt av den store tilgangen av haustkorn i produksjon av matmjøl. Det vil bli overskott av både matrug og matkveite. Ein del av det svakaste matkornet vil bli omdisponert til fôr. Resten vil bli vurdert overlagra til neste sesong, skriver Felleskjøpet i sin siste prognose.

Kornarealet har gått ned med 11,5 prosent siden 2006. Hvetearealet er det samme som for ti år siden og hveten dyrkes på 30 prosent av arealet. Arealet av rug og rughvete er på samme nivå i fjor som for 10 år siden, men økningen til i år fra i fjor var på mer enn 70 prosent. Arealet utgjør snaut 4 prosent av kornarealet. 

Kornbønder er ikke storbønder

I alt søker 11 100 jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster om produksjonstilskudd per 31. juli 2015. Det betyr at et gjennomsnitts kornbruk hadde 256 dekar korn i 2015. I løpet av ti år har 3 av 10 korndyrkere gitt seg. Men det er ikke storbønder som driver med korn. Bare 1 av 6 kornbønder dyrker mer enn 400 dekar. Fortsatt har hver fjerde kornprodusent under 100 dekar.

Østfold og Akershus er de største kornfylkene og har 31 prosent av korndyrkerne i landet og 40 prosent av kornarealet. På dette arealet dyrkes mer enn halvparten av hveten vi produserer i Norge. Fylkesmannen har startet et treårig prosjekt for å øke kornproduksjonen i regionen. Bakgrunnen for programmet er den negative utviklingen i areal og total mengde. 

Det er ønskelig å stimulere til at flere gårdbrukere grøfter. Det er et stort behov for grøfting mange steder, og tilskuddsmidlene blir ikke benyttet fullt ut. I Akershus arrangeres det demonstrasjoner og temamøter for å stimulere gårdbrukerne.

Romerike landbruksrådgiving viser til forsøk og undersøkelser som gir en økning i lønnsomhet på 25-30 kroner per dekar ved halvering av grøfteavstand. Går tilstanden fra dårlig til svært godt drenert, kan man få en økning av kornproduksjonen på opp til 90 kg. Samtidig viser beregningene at det kreves en avlingsøkning på størrelsesorden 50-60 kg per dekar for å dekke dreneringskostnadene.    

SSB: Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2014/2015, foreløpige tall

Felleskjøpet: Prognose for tilgang og forbruk av korn pr november 2015

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus: Fylkesmannen vil styrke kornproduksjonen

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden