Hopp direkte til innhold

Optimisme blant skogeierne

Skogeiere i Sverige er optimistiske med tanke på framtiden. Trenden viser også større fokus på økonomi og mindre på myke verdier ved å eie skog.

Hvert år foretar LRF Konsult og Swedbank en undersøkelse blant skogeiere for å finne ut hvordan situasjonen oppleves som skogeier. Årets konklusjon er økende optimisme og at flere vil kjøpe mer skog. Men usikkerhet omkring skatt gjør at eierskiftene i familien utsettes.

Svensk skogsindustri har hatt et godt år, blant annet som følge av utviklingen i valutaen. Men for den enkelte skogeier har det gått opp og ned. Prisen på sagtømmer har økt, mens prisen på massevirke er redusert. 31 prosent tror på stigning i sagtømmerprisen, mens bare 20 prosent tror på prisstigning for massevirke.

Skogeiere tenker imidlertid mer langsiktig enn andre. Samtidig slår rapporten fast at kravet til lønnsomhet er lavere hos skogeiere enn hos andre foretak. Optimismen gir seg blant annet utslag i en positiv forventning om økt pris på skogseiendommer.

– Mjuka värden såsom jakt, rekreation och känslan av att äga minskar i betydelse och hälften av skogsägarna tycker att god långsiktig investering och god löpande avkastning är det som betyder mest i deras skogsägande, står det i en kommentar til Skogsbarometern 2015.

Undersøkelsen viser at hver sjette skogeier planlegger en forandring i eierskap de nærmeste fem årene. De fleste planlegger overdragelse til nær familie. Beregningene viser at det er snakk om omsetning av skog til en verdi av 77 milliarder svenske kroner.

Usikkerhet om skatt

En skatteforenklingsutredning har skapt noe usikkerhet. Det kan være punkter der som gjør at det kan være lønnsomt for skogeiere å utsette generasjonsskifte. Det er gitt signaler om at skatten generelt skal reduseres, men det er usikkert hvordan det vil slå ut for fremtidig eierskap. Dermed fører det til at en del skogeiere utsetter et salg i påvente av en avklaring.

Prisutviklingen på skog har vært svakt positiv det siste året. Bare i nord har den sunket. 62 prosent av skogeierne mener det er en lønnsom investering å kjøpe skog. Halvparten av skogeierne har tro på ytterligere prisvekst, mens en av ti er pessimist og tror verdien vil synke de nærmeste årene. Hvis skogeieren hadde en million kroner disponibelt, ville 63 prosent valgt å investere i mer skog.

Ved omsetning av skogseiendommer i Sverige er det vanlig å oppgi antall skogskubikkmeter (m3sk). Gjennom det måles skogsbestandens virkesvolum inklusive topp og bark. Gjennomsnittspris var første halvår i år 383 kr/m3sk. Men skille mellom nord og sør er stort. For 3 millioner svenske kroner får du i sør 370 dekar skog med 5.500 m3sk, mens du i nord ville fått en eiendom på 1.490 dekar med et virkesvolum på 12.300 m3sk.

Skogsbaromtern 2015 (PDF)

Relaterte saker

Hver tredje gård i fritt salg

Skal vi tro statistikken, går det 25 år mellom hver gang en gård skifter eier. I flere fylker har prisen på gårdene doblet seg i løpet av 10 år.

Høsten er tid for registrering

Det du registrerer av resultater ved innhøsting, danner grunnlag for dine beslutninger om neste års drift. Skaffe deg selv et godt grunnlag for å gjøre tiltak i tide.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden