Økt lønn til sesongarbeidere

Minstelønnen for feriehjelp over 18 år uten erfaring er nå kr 111,15 per time. Det innføres også en mer fleksibel beregning av arbeidstid.

Av Ole Christen Hallesby

Når du skal gi riktig lønn til ansatte er det viktig å skille mellom fast ansatte og ferie- og innhøstingshjelp. Som sesongarbeider regnes hjelp i forbindelse med arbeid som utføres bare deler av året. Knytter vi dette til reglene fra UDI om arbeidstillatelse, gjelder det for inntil 6 måneder.

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke har blitt enige om nye minstelønnssatser for jordbruk og gartneri. Det ble ikke noe generelt tillegg, men for jordbruk og gartneri og noen andre overenskomster ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 1,75 per time med virkning fra 1. april i år. Du finner en oversikt over alle minstelønnssatsene hos Grønt Fagsenter på lenken nedenfor.

Er den ansatte mellom 16 og 17 år er minstelønnen kr 89,65 per time. For ett år eldre ungdom må du legge på 3 kroner. En nybegynner over 18 år skal ha kr 111,15 per time. Er denne sesonghjelpen der i 3 til 6 måneder, må minstelønnen økes til kr 116.65.

For fast ansatte arbeidstakere over 18 år, vil timesatsen for en nybegynner være kr 131,05. Med 1 års praksis øker satsen til kr 133,70. Den maksimale timesatsen oppnås etter 6 års praksis og er da oppe i kr 151,40. Det skal gjøres tillegg for fagarbeider med kr 10 per time.

Endret beregning av arbeidstimer

Det har også skjedd endringer i arbeidsmiljøloven som er viktig å få med seg, Det er flere viktige hovedtemaer som trår i kraft fra 1. juli. En av disse er en generell adgang til midlertidig ansettelse i 12 måneder. Arbeidsgiver får en karantene hvis arbeidsforholdet ikke videreføres, og en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig i virksomheten etter denne regelen.

Endring i arbeidstidsbestemmelsene skal også gi større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsplass. Endringene innebærer ikke flere arbeidstimer, mer overtid eller mer søndagsarbeid totalt.

Grensene for gjennomsnittsberegning av den daglige alminnelige arbeidstid økes noe, og den lokale handlefriheten til å fordele overtidsarbeid blir også større. Etter avtale kan det arbeides flere søndager og helgedager etter hverandre enn før lovendringen. 

Kilde:
Grønt fagsenter
Arbeidstilsynet