Hopp direkte til innhold

Et valg for britiske bønder

Det er spenning knyttet til valget i Storbritannia. For bøndene kan det dreie seg om framtidig mulighet for støtteordninger for landbruket.

Av Ole Christen Hallesby

Britiske bønder ønsker stort sett å være medlemmer av EU. Det er to viktige årsaker til det. Mye av landbruket er eksportrettet og EU gir dem tilgang til det europeiske markedet. Men de økonomiske støtteordningene i EU regnes også som et gode for engelske bønder.

Hvis du vil lese hva britiske bønder har på sin topp 10 ønskeliste ved valget, kan du sjekke lenken nedenfor fra National Farmers Union (NFU). Primært ønsker de en styrking av britisk matproduksjon. Formuleringene er ikke ukjente for norske bønder.

– Storbritannias bøndene blir stadig mindre konkurransedyktige sammenlignet med andre land i Europa. Mer av maten som kan dyrkes i Storbritannia blir importert. Den neste regjeringen må forplikte seg til handling for å snu trenden med en synkende selvforsyning og bygge et robust og konkurransedyktig landbruk, skriver NFU i en oppsummering.

Men de konservative Tories ønske om å revurdere EU-medlemskapet bekymrer bøndene og kommer på en klar andreplass på listen. Toryleder David Cameron har lovet at hvis han vinner skal det gjennomføres folkeavstemning om medlemskapet i EU. Forsvinner medlemskapet, forsvinner også den europeiske unions økonomiske landbruksstøtte.

– Ingen brittisk regjering vil støtte bøndene på samme måte som EU gjør med sin felles jordbrukspolitikk, sier Gwyn Jones i følge Lantbruk. Han har vært melkebonde i West Sussex i mer enn 30 år og har 350 melkekuer.

Redusert medlemskap kan gi reduserte fordeler

Som mange andre er han også bekymret for konsekvensene for jordbruket om det blir ja til fortsatt medlemskap i en folkeavstemning. Årsaken er at det sannsynligvis vil føre til en endret medlemskapsavtale for Storbritannia. Planen for Tory er at de skal gå inn i forhandlinger med EU og at resultatet av disse skal være grunnlag for folkeavstemming senest i 2017.

National Farmers Union regner det som usikkert at en reforhandlet avtale med EU kan være et gode med tanke på jordbrukets støtteordninger. Mens David Cameron håper på en tilknytningsavtale som ikke binder Storbritannia like mye til EU, har NFU liten tro på at EU vil la CAP (den europeiske landbrukspolitikken med støtteordningene) inngå i en slik avtale. I tillegg kommer usikkerheten om britiske bønder får tilgang til resten av EU som i dag er et viktig eksportmarked for landet.

National Farmers Union: Elections Ask: The top ten

Lantbruk: Brittiska bönder kan förlora EU-stöden

Relaterte saker

Bøndene vil ha 15.000 mer enn andre

Kravet fra bondelagene til årets jordbruksoppgjør er en prøve på om Stortingets ønske om utjevning av inntektsforskjeller kan realiseres. Ellers foreslås skattefradrag på gårdssparing for unge (GSU).

Modererer endringer av konsesjonsloven

Regjeringen har innsett at de ikke får flertall for sine mest radikale forslag til endring av konsesjonsloven. Nå får Stortinget saken til behandling. Forslagene vil fortsatt skape debatt.

Klar for diskusjon om tall

Prosent eller kroner? Diskusjonen er i gang foran årets jordbruksforhandling. Men det felles tallgrunnlaget som brukes for forhandlingene viser også store sprik.