Hopp direkte til innhold

Ny skattesmell for eierskifter

For andre gang på to år vil regjeringen øke beskatningen ved familieoverdragelser i landbruket. Men egentlig ville de redusere skatten.

Det har lenge vært et fokus fra de som selger gårder i fri handel at "halvparten forsvinner i skatt". Etter regjeringens oppfatning har dette hindret mange i å selge gårdene og det har blitt vanskeligere for unge å overta. I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen at gevinst ved salg av gårdsbruk ikke lenger skal beskattes som næringsinntekt med høy skatt, men som alminnelig inntekt. Skattesatsen for dette vil fra 2016 være 25 %.

Erfaringen jeg har fra beregning av skatt ved 20-30 overdragelser i fri handel de siste årene er at den betalte skatten for de fleste blir overraskende lav, mellom 15 og 20 % av salgssum. Årsaken er blant annet at egen bolig selges skattefritt og det foretas en oppregulering slik at det kun er verdiøkning etter 2004 som beskattes. Videre har mange selgere allerede en skattesituasjon på gården som gjør at de ikke har virksomhet og dermed bare betaler lav skatt. Av de som driver virksomhet har mange opparbeidet seg en negativ personinntekt og kan de fordele en gevinst fra virksomheten til beskatning over tid. Dette forklarer også den lave effektive skatten.

Negativ effekt for familieoverdragelsene

Det som nå presenteres er en skattereform. Da får byråkratene i departementet muligheten til å rydde opp i alle de positive unntakene som landbruket har dratt nytte av. Nå ønsker de å sidestille salg i fri handel med salg i familien. I dag kan du selge et alminnelig gårdsbruk skattefritt hvis du har eid det i 10 år og selger det til nær familie for mindre enn 75 % av takstverdi.

I statsbudsjettet foreslås det at salg i familien likestilles med salg i fri handel. Dermed innføres full skatteplikt også ved slike overdragelser. I og med at betalingen som foreldre tar av sine barn er lavere enn betalingen i fri handel, blir skatten i kroner ikke så stor. Men igjen rammes heltidsbrukene kraftigst. Mine foreløpige beregninger viser at av de eierskiftene jeg arbeider med nå vil de fleste tape flere hundre tusen kroner gjennom økt skatt på å utsette overdragelsen til etter nyttår.

Da kontinuitetsprinsippet ble innført for to år siden, fikk vi et positivt unntak for landbruket. Ved familieoverdragelser kunne verdien av gårdsbruket skrives opp til 75 % av takstverdi (tidligere kunne det skrives opp til 100 %). Dette unntaket fjernes nå og det innføres full kontinuitet. Dermed får de fleste som overtar gårdsbruk et lavere avskrivningsgrunnlag og høyere beskatning framover. De eneste som ikke får så negativt utslag av dette er der hvor det er gjort store investeringer før eierskiftet.

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.