Hopp direkte til innhold

Noen vinner ved overproduksjon

Melkekvotene i EU fjernes om snaut to måneder. Produksjonen er på vei opp og prisene på vei ned. Hvordan tenker de som skal overleve?

Av Ole Christen Hallesby

Etter 30 år med kvoteregulering av melkeproduksjonen i EU, fjernes kvotene 31. mars. Produsentene har visst dette lenge og noen har posisjonert seg. I fjor var det overproduksjon i åtte av EUs medlemsland. Irland er blant landene som har bestemt seg for å øke produksjonen og overskred sin landskvote med 6 prosent i 2014.

Samtidig er melkeprisen lav. Årsaken er ikke først og fremst økt produksjon i Europa, men handelsboikott av Russland og svingninger i markedet i Kina. På den verdensbaserte auksjonen GlobalDairyTrade var det imidlertid en lysning denne uken. Indeksen økte for første gang på lenge, med 9,4 prosent. Det som drar mest opp, er en økning i pris på melkepulver på omtrent 20 prosent. En av årsakene kan være meldingene om tørke i New Zealand.

Generelt forventer man at melkeproduksjonen vil bli mer konsentrert i Europa. Den vil følge et belte i Nord-Europa med Danmark og Sør-Sverige i nord til Tyskland, Nederland og nordlige Frankrike i sør. Og så forventes det at deler av de britiske øyer også får en økt produksjon.

For å være med i konkurransen må melkebonden ha mulighet og evne til å utnytte stordriftsfordeler. Områdene som er nevnt er aktuelle på grunn av gode dyrkingsforhold. I tillegg må de enkelte enhetene bli større. Forutsetningen må være økt effektivitet.

– Det er den som melker billigst som blir vinner når kvotene forsvinner, så det gjelder å perfeksjonere og effektivisere, sier Lars Kristensen på Elmegaarden på Nord-Jylland til tidsskriftet Lantmannen.

Han har kjøpt kvoter for 10 millioner kroner og bygget nye bygg til dyrene. Kvotene har han kjøpt for å kunne foreta denne utviklingen. Nå er pengene bundet i produksjonen, men har gitt han et grunnlag i konkurransen. Han har økt antall båsplasser kraftig, men til en lav kostnad. Resultatet er at kostnaden for å produsere en liter melk synker. Kristensen kan fortelle at långiverne hans er fornøyd med det. Når de siste ombygningene er ferdige i midten av mars vil antall melkekuer øke fra 275 til 675.

GlobalDairyTrade

Land: Så ska Lars bli en vinnare när mjölkkvotarna försvinner