Hopp direkte til innhold

Noen vinner ved overproduksjon

Melkekvotene i EU fjernes om snaut to måneder. Produksjonen er på vei opp og prisene på vei ned. Hvordan tenker de som skal overleve?

Etter 30 år med kvoteregulering av melkeproduksjonen i EU, fjernes kvotene 31. mars. Produsentene har visst dette lenge og noen har posisjonert seg. I fjor var det overproduksjon i åtte av EUs medlemsland. Irland er blant landene som har bestemt seg for å øke produksjonen og overskred sin landskvote med 6 prosent i 2014.

Samtidig er melkeprisen lav. Årsaken er ikke først og fremst økt produksjon i Europa, men handelsboikott av Russland og svingninger i markedet i Kina. På den verdensbaserte auksjonen GlobalDairyTrade var det imidlertid en lysning denne uken. Indeksen økte for første gang på lenge, med 9,4 prosent. Det som drar mest opp, er en økning i pris på melkepulver på omtrent 20 prosent. En av årsakene kan være meldingene om tørke i New Zealand.

Generelt forventer man at melkeproduksjonen vil bli mer konsentrert i Europa. Den vil følge et belte i Nord-Europa med Danmark og Sør-Sverige i nord til Tyskland, Nederland og nordlige Frankrike i sør. Og så forventes det at deler av de britiske øyer også får en økt produksjon.

For å være med i konkurransen må melkebonden ha mulighet og evne til å utnytte stordriftsfordeler. Områdene som er nevnt er aktuelle på grunn av gode dyrkingsforhold. I tillegg må de enkelte enhetene bli større. Forutsetningen må være økt effektivitet.

– Det er den som melker billigst som blir vinner når kvotene forsvinner, så det gjelder å perfeksjonere og effektivisere, sier Lars Kristensen på Elmegaarden på Nord-Jylland til tidsskriftet Lantmannen.

Han har kjøpt kvoter for 10 millioner kroner og bygget nye bygg til dyrene. Kvotene har han kjøpt for å kunne foreta denne utviklingen. Nå er pengene bundet i produksjonen, men har gitt han et grunnlag i konkurransen. Han har økt antall båsplasser kraftig, men til en lav kostnad. Resultatet er at kostnaden for å produsere en liter melk synker. Kristensen kan fortelle at långiverne hans er fornøyd med det. Når de siste ombygningene er ferdige i midten av mars vil antall melkekuer øke fra 275 til 675.

Kilder:
Global Dairy Trade
Land