Hopp direkte til innhold

Myter er grunnlag for økovalg

Når en bonde velger økologisk, skjer det sjelden etter en økonomisk beregning. Men økonomi kan være motivasjon uten at det er dokumentert.

Av Ole Christen Hallesby

I en undersøkelse NILF har gjennomført for fylkesmannen i Oppland var målet å finne ut hva slags informasjon som kan motivere for omlegging til økologisk kornproduksjon. Resultatet viser at økonomi og stabile rammevilkår er viktig, men at få har konkrete resultat og forholde seg til.

– Svært mange konvensjonelle produsenter har aldri vurdert å drive økologisk kornproduksjon. For mange handler dette om oppfatningen om at økologisk produksjon er vanskelig å få til, særlig uten tilgang på husdyrgjødsel. Mange har sett og erfart at økologisk produksjon gir lave avlinger og store ugrasproblemer, skriver NILF i rapporten.

Det var ikke mange økologiske bønder som oppga økt lønnsomhet som hovedmotivasjon til å legge om. Det er derfor interessant at blant de konvensjonelle produsentene i undersøkelsen, var det en del som trodde at økt tilskudd og merpris var hovedmotivasjonen blant kornprodusenter som drev økologisk.

Men omtrent halvparten av de som driver kun økologisk har forventningen om økt lønnsomhet. Rundt 40 prosent oppgir at de la om for å finne ut om de kunne få det til å lønne seg. I ettertid er det svært få som har regnet på lønnsomheten. Rundt 60 prosent av de som driver økologisk i dag mener likevel at lønnsomheten i økologisk dyrkning er like bra eller bedre enn konvensjonelt.

Mer tro enn viten om økonomi

Regneeksempler fra NILF og Bioforsk viser også at økologisk kornproduksjon gir lønnsomhet, selv med lavere avlingsnivå enn konvensjonell produksjon. I spørreundersøkelsen er det bare 10 prosent av økologene som mener lønnsomheten er dårligere. På den annen side mener halvparten av de konvensjonelle produsentene at økologisk dyrkning ikke ville ha gitt dem høyere lønnsomhet.

– Her ser vi altså en mangel på samsvar i oppfatningene til de økologiske og de konvensjonelle produsentene om lønnsomheten i økologisk kornproduksjon, hvor de økologiske har et mer positivt inntrykk enn de konvensjonelle. Noe av dette kan kanskje skyldes at folk har en tendens til å foretrekke den situasjonen de befinner seg i. Men vi kan også tolke dette som at de konvensjonelle har mer negative oppfatninger om lønnsomheten i økologisk, enn det som er realiteten, skriver NILF i rapporten.

De økologiske bøndene oppgir avlingsnivå for korn til cirka to tredeler av konvensjonell dyrking. I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å si i hvor stor grad de var enige i påstanden «Det er fullt mulig å få like store avlinger i økologisk som i konvensjonell kornproduksjon». 78 prosent av de konvensjonelle produsentene svarte at de er uenige i denne påstanden, over 50 % var «helt uenig».

NILF-rapport 2015-2: Motivasjon for økologisk kornproduksjon (pdf)

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.