Hopp direkte til innhold

Mer om skatt i statsbudsjettet

Statsbudsjettet inneholdt ikke bare nyheter om skatt ved eierskifte, men også andre endringer som påvirker en bondes hverdag.

Det blir viktigere å fokusere på kapitalinntekt i forhold til inntekt av virksomhet fremover. Den nye skattesatsen for kapitalinntekt er redusert til 25 prosent, samtidig som det er varslet at den antageligvis vil reduseres ytterligere ned mot 22 prosent i 2018. For næringsdrivende kommer trygdeavgiften på 11,4 prosent i tillegg på personinntekt fra næring.

Den gamle toppskatten, som hadde to trinn og slo inn ved en inntekt på en drøy halv million kroner, er erstattet av en ny skatt med fire trinn. Frem til en personinntekt på 158 800 kroner er marginalskatten 36,4 prosent, så øker den trinnvis til dagens nivå hvor marginalskatten er omtrent som i dag, 38 prosent. Den maksimale marginalskatten blir 50 prosent i det man passerer 909 500 kroner.

Flere med kun kapitalinntekt

Bortforpaktning regnes ikke som virksomhet og blir skattet med flat skatt på 25 prosent. Inntekten blir dermed beskattet med en lavere sats enn om du hadde drevet som næringsdrivende. Men når du skal selge gården, blir skatten av gevinsten uansett 25 prosent.

For skogbrukere har vi fått en avklaring av hva som kan regnes som virksomhet. Uavhengig av aktivitet utført av eier, blir grensen hevet fra 3-5 m3 til 200 m3 nyttbar tilvekst. Heving av denne grensen vil få konsekvens for omlag 40 000 skogeiendommer. Disse vil nå også bli beskattet med 25 posent for eventuell inntekt fra hogst.

En som har drevet næring på gården, kan velge om han vil la seg beskatte av gevinsten ved salg eller overføre sine balanseverdier til neste generasjon gjennom kontinuitet. Denne muligheten har ikke en som har forpaktet bort gården. Han må la seg beskatte av gevinsten ved salget.

Det har vært mulig å selge tomteareal for inntil 150 000 kroner i året uten at det har blitt beskattet som personinntekt. Denne bestemmelsen fjernes. Det sies direkte at all salg av tomter skal skattlegges som personinntekt, det vil si med marginalskatt opp til 50 prosent.

Ellers kan nevnes at satsene for jordbruksfradraget ikke reguleres. Grensen for BSU heves fra 200 000 til 300 000 kroner. Formuesskatten reduseres til 0,8 prosent og bunnfradraget økes fra 1,2 til 1,4 millioner per person.

 

Statsbudsjettet.no

Landkreditt Bank: Ny skattesmell for eierskifter

Relaterte saker

Robotbønder øker overskuddet

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.