Hopp direkte til innhold

Melkeprisen er kanskje i bunn

En økning i internasjonal melkepris gir rammede produsenter nytt håp. Men prisene kommer sjelden tilbake dit de en gang var.

Vi kunne i mai fortelle at melkebørsen, Global Dairy Trade, hadde hatt nedgang i pris ved de fem siste auksjonene og var da på sitt laveste nivå siden 2009. I begynnelsen av 2014 var prisene det dobbelte av hva de var i mai. Siden mai har prisen bare fortsatt å falle. Men denne uken steg prisen med nesten 15 %. Ekspertene er ikke overdrevet optimistiske.

– Jeg synes jo alltid at en auksjon med mer enn fem prosent stigning er veldig positiv. Men jeg vil også mane til forsiktighet, for jeg vil gjerne se et par auksjoner med en positiv tendens med en stabil etterspørsel, sier Thomas Carstensen, direktør for Arlas globale råvarehandel, i en kommentar til Landbrugsavisen.

Det russiske importforbudet er en av faktorene som påvirker overskuddet av melk og holder prisene lave. Nå har landet bestemt at visse produkter igjen kan importeres fra New Zealand. Men samtidig skjerper de boikotten av Europa. Forrige uke ble Russland listen over land som ikke får ekportere jordbruksrelaterte matvarer lenger. Nå omfatter boikotten også Albania, Montenegro, Island og Liechtenstein.

Fortsatt er det en lang vei å gå før prisene er på et nivå som melkeprodusentene kan leve med. I våre naboland ser vi at flere produsenter må gi seg fordi produksjonen ikke gir overskudd. I Sverige har 145 melkebruk gått konkurs første halvår i år. En dansk bank, Skjern Bank, har et noe mer kynisk syn på hva dette medfører.

– Vi har avviklet et visst antall gårdsbruk som vi ikke anså for å være tilstrekkelig dyktige. De som er igjen er med et par unntak superdyktige folk, sier Per Munck til Finanswatch.

Samtidig hevdes det at danske melkeprodusenters konkurranseevne bedres. Årsaken er at Danish Crown har gjort lønnsomme investeringer i andre europeiske land. Disse bidrar positivt på melkeprisen til de danske eierne. Fordelt på melkeliteren kan det utgjøre 50-70 danske øre.

– Jeg kan ikke si at noteringen stiger med en krone før jul, men vi ser inn i et positivt marked og vår konkurranseevne er sterkt forbedret. I 2008 lå vi 40 øre under tysk pris, men i år tør vi tro at vi vil slå tyskerne med 10-15 øre. Mye tyder på at mange mindre produsenter i Tyskland, Polen og Rumania vil slutt, sier nestformann i Danish Crown, Asger Krogsgaard, til Landbrugsavisen.

Ellers har det generelt vært en nedgang i internasjonale priser på jordbruksprodukter i juli. For korn har det vært en nedgang i juli og første del av august, melder Landbruksdirektoratet. Årsaken er hovedsakelig på grunn av forventninger om store avlinger i 2015–2016.

– Det internasjonale kornrådet, IGC, sin prisindeks for korn og oljefrø lå 11. august 18 prosent lavere enn for et år siden. Innhøstingen av hvete er godt i gang mange steder på den nordlige halvkule, og både i Frankrike og Tyskland ser hveteavlingene ut til å bli gode, skriver Landbruksdirektoratet.

 

Landkreditt Bank: Halvert resultat for melk på ett år

Landbrugsavisen: Mælkeprisen i første stigning på fem måneder

Landbrugsavisen: Tegn på at bunden er nået på priserne

Landbruksdirektoratet: Nedgang i internasjonale priser på landbruksvarer i juli

 

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.