Hopp direkte til innhold

Lønnsomhet ned, jordpris opp

I Sverige steg prisen på jord med fire prosent siste året. I de beste områdene er prisøkningen 50 prosent de siste fem årene.

Av Ole Christen Hallesby

Svensk landbruk er under økonomisk press på linje med flere EU-land. Kraftig kostnadsøkning og omlegging av tilskudd til gårdsstøtte har ikke vært økonomisk gunstig for de aktive brukerne. I tillegg er det krise i melkeproduksjonen. Med dette som bakgrunn er eiendomsmeglerne i LRF Konsult overrasket over prisøkningen på landbruksjord.

Som i Norge varierer prisen med muligheten for avkastning. Dermed er det Skåne og noen lignende, men mindre områder som har den største økningen. Fra 2009 har jordprisen i denne regionen økt med 50 prosent og ligger nå på nær 41 000 kroner per dekar. Volumet av omsetning i denne regionen er imidlertid lite i forhold til Sverige totalt, så det forklarer ikke alt.

Selv om vi ikke har tilsvarende statistikk for Norge, kan vi antyde at i områder med best jord i Norge er prisen på tilleggsjord kr 12-15 000 per dekar. Det er ikke unaturlig å sammenligne det med region 2 i Sverige som omfatter andre deler av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland og deler av Mälardalen. Her har prisen steget 11 prosent siste året til i 13 500 kroner per dekar.

Den største økningen hadde region 4 som omfatter mindre attraktive områder i Sør-Sverige. Her økte prisen med 19 prosent til 5 900 kroner per dekar. I Norrland er prisen i gjennomsnitt 1 450 kroner per dekar.

Flere nyetableringer

Det var i 2014 en økning i andelen som kjøper frittstående eiendom uten at man har gård fra før. 25 prosent ble kjøpt som nyetablering. Årsaken er antageligvis at det lave rentenivået gjør det enklere å finansiere et gårdskjøp..

Tallene fra LRF Konsult viser at den typiske kjøperen er en mann på 47 år som bor i kommunen og allerede eier jord. Den typiske selgeren er 65 år. Det går i retning av eldre selgere og yngre kjøpere. Tre av fire kjøpere bor i kommunen jorda ligger.