Hopp direkte til innhold

Ligningskurser fond

Ligningskurs er lik skattemessig verdi per andel i verdipapirfondet, og utgjør hele markedsverdien per andel per 31.12.2014.

Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien, og vil fremkomme på årsoppgaven for 2014.

Årsoppgavene blir sendt ut fra VPS i løpet av januar 2015.

Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2014 vil du i tillegg motta en realisasjonsoppgave. Denne sendes ut fra VPS i begynnelsen av februar 2015. Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte selvangivelsen.

 

Ligningskurser pr 31.12.2014

Fondsnavn Fondstype Ligningskurs
     
Landkreditt Kina Aksjefond 265,8489
Landkreditt Norge Aksjefond 165,4468
Landkreditt Utbytte Aksjefond 122,6065
Landkreditt Aksje Global Aksjefond 171,7053
Landkreditt Høyrente Rentefond   99,3520
Landkreditt Extra Rentefond   97,8078

 

Rentefondene deler ut avkastningsandeler ved årsskiftet, her finner du mer informasjon om dette.