Hopp direkte til innhold

Lånte ut mer til landbruket i 2014

At norsk landbruk står sentralt i Landkreditt Banks virksomhet, hersker det liten tvil om. I 2014 økte Landkreditt Banks utlånsvolum til landbruket med 6,6 prosent. Det at vi vokser, viser at vi lykkes med vårt formål gjennom året.

Av Landkreditt Banks forvaltningskapital på drøye 18 milliarder kroner, var 11,6 milliarder lånt ut til landbrukskunder i 2014. Landkreditt Bank økte også sin markedsandel innen driftskreditt, og konsernspiss Landkreditt SA opplevde en medlemsvekst. For å bli medlem i Landkreditt, må du ha lån med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt i Landkreditt Bank.

Verdsetter fagkompetanse

- Vi opplever en jevn tilstrømming av kunder innen landbruket. Mye av veksten kan tilskrives landbrukskunder som refinansierer lån fra andre aktører og blir kunder hos Landkreditt. I tillegg kommer eksisterende kunder som gjør større og mindre oppgraderinger av sine driftsapparat, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Landkreditt Bank har tilbudt lån til landbruket siden 1915 og besitter landets største kompetansemiljø innen landbruksfinansiering.

- En kundeundersøkelse fra august 2014 bekrefter at mange landbrukskunder verdsetter nettopp kombinasjonen av vår bank- og landbruksfaglige kompetanse. Vi ser at mange kunder velger oss når finansieringsbehovet er komplekst, fortsetter Lønnum

Lokal tilstedeværelse styrker rekrutteringen

Mens mange banker legger ned sine lokale filialer, har Landkreditt Bank de senere årene valgt å satse på en økt lokal tilstedeværelse. Med fem regionale distriktssjefer kan banken tilby kundene bankmøter i bondens nærmiljø. Gjerne hjemme ved kjøkkenbordet.

- Vi opplever at mange setter pris på denne muligheten til å møte oss ansikt til ansikt. Det gir et godt grunnlag for dialog, samt en bedre oversikt og forståelse av kundens behov, enten det dreier seg om utbygging, eiendomsoverdragelse eller andre prosjekter, sier Torbjørn Skjeppe, leder for Landkreditt Banks distriktssjefer.

Satsingen på lokal tilstedeværelse har bidratt til at vi har styrket posisjonen vår i viktige landbruksområder rundt i landet.

Les mer om landbrukslån