Hopp direkte til innhold

Innovasjon på fredet område

Klostergården på Utstein er totalfredet, men det stopper ikke utviklingen av gården. Bondeparet må tenke nytt og være tålmodige.

Av Ole Christen Hallesby

Inger Lise og Anders Schanche Rettedal er sauebønder på Klostergarden på Rennesøy. Selv om gården er totalfredet er de ikke av typen som alltid velger det trygge og utprøvde. De ønsker å være innovative og er alltid ute etter å prøve noe nytt.

– Landbruket er gode på umiddelbar innovasjon, eller
Instant Innovation. Det tar kort tid fra bønder hører om noe, til de prøver det ut i praksis. Mange har en opplevelse av at norsk landbruk er bakpå og ikke utvikler seg, men det er tvert om slik at innovasjonsgraden er høy i landbruket. Det overrasker mange, forteller Inger Lise til Norsk Landbruk.

Hun vet hva hun snakker om. Med sin utdanning innen markedsføring og jobb som samfunnskontakt i Statoil, har hun valgt å bli heltidsbonde sammen med mannen sin. Anders er vokst opp på gården, men har vært ute i arbeidslivet som siviløkonom og rådgiver i et fond. Nå arbeider begge to på gården og med utviklingen videre.

I dag er det 700 sauer, 1.500 slaktegris og 15 ammekyr, samt 18 bygninger som skal følges opp. Et mål er å sette opp et nytt bygg til 1.000 vinterfora sau. Det er ikke enkelt når gården er totalfredet.

– Jeg synes det er positivt at gården er fredet. Det gjør at vi ikke får noe press på kulturlandskapet. Samtidig er det krevende om vi vil bygge en ny driftsbygning, og det gir en mer omstendelig prosess. Spørsmålet er om vi får lov til å bygge nytt, og om vi får bygge stort. I fredningsvedtaket står det at fredningen ikke skal være til hinder for alminnelig gårdsdrift, men det spørs hvordan vernemyndighetene forstår det med alminnelig gårdsdrift, sier Anders.

Nye veier

En mulighet for utvikling av gården er å utnytte årsaken til at den er fredet: Historien og beliggenheten. Kun en halv times kjøring fra Stavanger er Utstein et populært reisemål. Klosteret fra middelalderen blir årlig besøkt av mellom 10.000 og 20.000 personer. Inger Lise vil utnytte potensialet som ligger i det. For øyeblikket vurderes gårdsbutikk i et sjøhus som ligger rett ved klosteret.

Mens vernemyndighetene vurderer planene, jobber Anders og Inger Lise videre med prosjekter som ikke er avhengig av fredningsvedtak. Frilandsgris i frisk sjøluft er årets satsing. Fra før har de god kontakt med distriktets restauranter ved levering av dielam. Sammen med 25 lokale lammeprodusenter leveres også Klosterlam etter helt bestemte kvalitetskriterier.

Norsk Landbruk: Vil byggje for tusen

Klostergarden.no

Klosterlam.no

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.