Hopp direkte til innhold

Hva styrer traktorsalget?

Traktorsalget er kraftig redusert de siste to årene, men på Agroteknikk meldes det om optimisme og kjøpelystne bønder 

Nationen kunne før åpningen av Agroteknikk melde om kraftig nedgang i traktorsalget. For 2014 og til nå i 2015 er salget redusert med over 20 prosent. I år er nivået nesten 17 prosent lavere enn gjennomsnittet for de ti siste årene.

– Traktorsalet er ein indikator på økonomien og optimismen i landbruket. Blir økonomien dårlegare blir bøndene meir forsiktige med investeringar, sa direktør for maskiner i Felleskjøpet Agri, Frode
Dahl, til Nationen før messen startet.

Bondens avgjørelse om investeringer påvirkes av flere faktorer. Å bygge ny driftsbygning eller kjøpe ny traktor er ingen impulshandling. For de fleste vil derfor troen på framtidig økonomi være viktig for avgjørelsen. Bønder er vant med relativt lav lønnsomhet, så dermed er stabilitet viktigere for avgjørelsen enn nødvendigvis høy lønnsomhet.

Optimismen påvirkes også av politiske signaler. Usikkerheten som oppstod med Sylvi Listhaug som landbruks- og matminister, var tydelig. Men det kan ta noe tid før en ser utslagene. I følge undersøkelser Bygdeforskning gjør regelmessig, svarte 37 prosent av bøndene i 2012 at det var ganske eller svært sannsynlig at de ville foreta større investeringer knyttet til driftsbygninger. To år senere var denne andelen falt til 30 prosent.

Tidligere i høst sa markedssjefen i Gråkjær AS, Vegard Schanche, til Nationen at de fleste bønder gjennomfører investeringsplanene i nye bygg uavhengig av hvem som sitter i regjering. Imidlertid så han en tendens til at færre av prosjektene fikk støtte etter regjeringsskiftet. Han henviste også til at bankene måtte ha tro på framtiden for landbruket.

Lettere avgjørelse å kjøpe traktor

Den langsiktige utfordringen knyttet til politisk retning, viser seg nok mer på driftsbygninger enn på maskiner. En traktor er tross alt lettere å realisere, enn et fjøs, hvis økonomien skulle bli for stram. Så i løpet av årets Agroteknikk messe på Lillestrøm, kan traktorforhandlerne melde om økt kjøpelyst og optimisme.

Av argumenter som brukes overfor Nationen, kan først og fremst nevnes at det har vært et godt år for de fleste bønder i Norge. Kombinerer vi det med at en slik messe holdes hvert tredje år, er det flere som venter på en anledning og et tilbud slik en messe kan gi. Det registreres også at en økt interesse for landbruk og matproduksjon kan være med å påvirke optimismen.

 

Nationen: Traktorseljare håper nedgangen i salet vil snu

Nationen: Investeringane i nye fjøs har gått kraftig ned etter regjeringsskiftet

Nationen: Traktorforhandlere på Agroteknikk: Bøndene har handlelyst

Relaterte saker

Robotbønder øker overskuddet

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden