Hopp direkte til innhold

Høstmøtet 2015

I år ble høstmøtet avholdt på Landkreditts 100-årsdag, 24. september. Det ble jobbet med Landkreditts fremtidige strategi og planer.

Høstmøtet er et felles arbeidsmøte der styrene inviterer Landkreditts tillitsvalgte til å være med. Ledergruppen i Landkreditt Bank deltar også.

Ordfører Oddveig Gikling Bjørnå og varaordfører Bjørn Brustugum under årets høstmøte.

Dette er hovedsakene fra Høstmøtet 2015:

    • Det pågående arbeidet med å utvikle vårt tillitsmannsapparat. Målet med dette prosjektet er at de tillitsvalgte skal kunne bidra i enda større grad til fordel for Landkreditts formål og for alle medlemmene.
      • Ny strategi for konsernet i perioden 2016 – 2020 ble presentert og tatt opp til diskusjon. Det er nyttig for både tillitsvalgte og administrasjonen i Landkreditt å få diskutert og forankret veien videre for Landkreditt.
      • Ny finanslovgivning fra nyttår får konsekvenser for hvordan Landkreditt er organisert. Det ble derfor avholdt et ekstraordinært årsmøte og besluttet at vi fra 1. januar 2016 avvikler representantskapet. Landkreditts representantskap har vært et organ som har ligget mellom årsmøtet og styret. Dette organet har vært et saksforberedende organ til årsmøtet, uten reell beslutningsmyndighet. Avviklingen av representantskapet gjør at vi får en mer direkte linje mellom årsmøtet og styret, og en bedre eierstyring. Deltakerne som til nå har vært i representantskapet, men ikke vært medlemmer av årsmøtet, vil på samme måte som i dag, få anledning til å beholde tale- og forslagsrett i årsmøtet.

Les artikkelen som stod på trykk i Bondebladet 30. september:

Vi ønsker oss flere kunder i privatmarkedet, men skal fortsatt være bøndenes bank, er budskapet fra konsernsjef Ole Laurits Lønnum.