Hopp direkte til innhold

Halvert resultat for melk på ett år

På ett år har dekningsbidraget for melk blitt halvert for danske bønder. Prisene går nedover, mens bøndene gjør tiltak for å overleve.

Av Ole Christen Hallesby

Resultatet for første kvartal i 2015 viser at dekningsbidraget for melk er halvert i forhold til samme kvartal i 2014. Årsaken er først og fremst lav pris på melken. I forbindelse med at kvotene ble fjernet 1. april, ser det ut til at aktørene i markedet sitter stille på gjerdet og ikke kjøper mer enn nødvendig.

Det er Syddansk Kvæg som har gjort en foreløpig beregning av resultatet på 10 melkeproduksjonsbruk. Kostnaden knyttet til fôr og driftsmidler har økt drøyt kr 200 på ett år. Ytelsen per ku er omtrent som på samme nivå som første kvartal i 2014, men prisen har falt kraftig. Det har ført til at dekningsbidraget på ett år har falt fra kr 20.540 til kr 10.450 i første kvartal 2015.

Konsulent i Syddansk Kvæg, Mette Kyrstein, peker på at så lavt dekningsbidrag er kritisk for de fleste produsentene. Som en konsekvens av at kvotene er tatt bort, forventer hun økt produksjon hos den enkelte produsent framover. Samtidig ser hun muligheter for de dyktigste bøndene og peker på at det er mulig å øke ytelsen uten å øke kostnadene. KvægNøglen er et hjelpemiddel til å være tett på den økonomiske utviklingen i sin egen melkeproduksjon.

– Det er avgjørende for vår økonomi at vi snart ser en stigning i melkeprisen. Vi må holde skarpt fokus på våre kostnader og håpe på at melkeprisen vil bedres de neste månedene sier Mette Kyrstein til Landbrugsavisen.

Uforutsigbart marked

Men foreløpig viser analysene av markedet at det er lite bevegelse. EU-kommisjonens Milk Market Observatory melder at kjøperne er avventende. Det er forventning om økt produksjon og lavere priser. Derfor kjøper ikke aktørene mer enn det de trenger på kort sikt. I første kvartal var snittprisen kr 2,70 per kilo.

Denne uken var det igjen auksjon på den new zealandske melkebørsen, Global Dairy Trade. Prisen har gått ned ved de fem siste auksjonene og er nå på sitt laveste nivå siden 2009. For et drøyt år siden var prisene på de dobbelte av hva de er i dag.

På verdensbasis ble melkeproduksjonen redusert med 0,4 %, tilsvarende 300 000 tonn, i 1. kvartal 2015. Det har vært en økning i Australia og USA som er noe lavere enn nedgang i Argentina, New Zealand og EU. Men det forventes altså økning i EU, USA og Australia på mellom 1,5 og 2,0 % på årsbasis. Konklusjonen er at både produksjonsnivået fremover og russisk usikkerhet med hensyn til eksport, gjør situasjonen uforutsigbar.

Landbrugsavisen: Lav mælkepris halverer dækningsbidraget

Syddansk Kvæg: KvægNøglen

Milk Market Observatory: Meeting Economic Board

Global Dairy Trade: Results from last trading event

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.