Hopp direkte til innhold

Gode råd til bønder i krise

Bankene vil ikke ta risikoen alene når 800 melkeprodusenter i Sverige skal reddes unna konkurs. Her kan du lese rådene som gis til bøndene.

Er først krisen et faktum er det få tiltak som gir rask bedring. Men ved å sette inn tiltak viser du deg selv og banken at du har en vilje til å komme igjennom krisen. I Sverige regner man med at 1 600 melkeprodusenter er i krise som følge av høy gjeld og lav lønnsomhet i produksjonen.

Swedbank er en av de viktigste kredittinstitusjonene for svenske bønder. De står for omtrent en tredel av lån til Sveriges melkeprodusenter. Rådene de gir er ikke kortsiktig vidundermedisin, men nødvendige råd som sakte men sikkert kan gi positivt resultat. 

Bankens fem beste råd

Optimer fôrforbruket slik at kostnadene senkes. Det kan være at marginalkostnaden på den siste literen du produserer er høy.

Sjekk hvilke investeringer du er nødt til å foreta og utsett de som er mulig.

Selg maskiner som ikke brukes så mye for å frigjøre kapital. Kanskje kan leie være mer fleksibelt og rimeligere.

For større kostnadsposter kan det være aktuelt å reforhandle eller bytte leverandør.

Sett opp et likviditetsbudsjett. Da kan du se hvor sårbar du er for ulike svingninger i pris.

Riksdagspolitikeren Magnus Oscarsson (KD) kommer med forslag til hvordan myndighetene kan bidra til en bedret situasjon for bøndene. For å bedre likviditeten foreslår han forskuddsutbetaling av EU-støtten. Skatt på kunstgjødsel og økt kilometeravgift er også noe som kan droppes. Videre foreslås å avskaffe beitekravet for kuer som er i løsdriftsfjøs. 

Banken ønsker mindre risiko

Bankene på sin side vil ha staten med på laget hvis de skal ta større risiko ved utlån til konkurstruede melkeprodusenter. En løsning de ser på er å få panterett i ikke utbetalt tilskudd. På den måten sikrer de at tilskuddet kan styres mot nedbetaling av gjeld.

Man regner med at 1 600 melkebruk har for høy gjeld som følge av store investeringer. Halvparten av disse regner man som spesielt utsatt. De har primært behov for hjelp for å unngå konkurs.