Hopp direkte til innhold

Nå kan gamle rettigheter slettes

Mange gamle løsningsretter har blitt foreldet med virkning fra 1. juli. Men du kan ikke regne med at de blir slettet automatisk.

Av Ole Christen Hallesby

Har du fått høre at fra gammelt av har noen forkjøpsrett til eiendommen din? Eller har noen søsken av deg rett til å få en utskilt tomt fra gården? Fra 1. juli 2015 gjelder en lovregel som sier at mange slike forkjøpsretter og løsningsretter ikke varer lenger enn 25 år.

Regelen gjelder først og fremst personlige forkjøpsretter og andre løsningsrettigheter. En løsningsrett er en rett til å bli eier av en ting som foreløpig tilhører en annen, for eksempel en eiendom eller deler av en eiendom. I 1995 ble loven endret slik at denne typen rettigheter ikke kunne avtales for mer enn 25 år. For eksisterende rettigheter ble det gitt en overgangsregel fram til 1. juli i år.

Regelen gjelder ikke for rettigheter som ligger til en annen eiendom, som er utskilt fra denne, eller som er egnet til å slå sammen med denne eiendommen. Det betyr at forkjøpsretter mellom naboer som grenser til hverandre, i mange tilfeller ikke kan slettes.

I praksis betyr dette at hvis det er avtalt at Gudbrand I. Lia har forkjøpsrett så lenge han lever til en hytte som er skilt ut fra gården, så kan retten slettes hvis den ble etablert før 1. juli 1990. Men hvis det er avtalt at eiendommen Lia har forkjøpsrett til den samme hytta, kan denne retten ikke slettes.

Det er også viktig å presisere at en del avtaler ikke regnes som løsningsretter. Eksempelvis er dette kjøpekontrakter, føderåd, boretter, leieretter og andre bruksretter. Det betyr at en avtalt borett på gården for mormor som ble etablert ved gårdoverdragelsen i 1986 ikke kan slettes etter denne regelen.

Slik går du fram

Først må du sjekke grunnboken for gården din. Det kan du gjøre ved å følge lenken nedenfor til nettstedet Seeiendom.no. Legg inn adressen til eiendommen og velg riktig eiendom. I den hvite informasjonsruten som dukker opp, velger du "Vis mer informasjon om eiendommen". På den nye siden som dukker opp velger du "Vis" Grunnbok. For å få denne informasjonen gratis, kreves det at du logger deg inn via ID-porten.

Hvis du er usikker på om rettigheten er personlig eller om den ligger til en eiendom, kan det være nyttig å lese teksten i selve avtalen. Hvis du ikke har dokumentet, kan du bestille en kopi fra Kartverket for 172 kroner.

Hvis du mener forkjøpsrett eller en annen type løsningsrett er utgått etter 25-årsregelen, kan du sende et brev til Kartverket, og be om å få vurdert om rettigheten kan slettes som "åpenbart opphørt". I brevet må du oppgi navnet, adressen og fødselsnummeret ditt, øverst i venstre hjørne på arket. Videre må du oppgi hva slags type rettighet du vil ha slettet, hvilken dato den er tinglyst og hvilket dokumentnummer den har fått i grunnboken. Du må også fortelle hvilken eiendom rettigheten er tinglyst på. Det er dessuten en fordel om du kan legge ved en kopi av det tinglyste dokumentet sammen med brevet ditt.

Relaterte lenker:

Kartverket: Hvordan slette?
Seeiendom.no

Kartverket: Bestille kopi av tinglyst dokument

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.