Hopp direkte til innhold

Forutsetter at du er forsikret

Når staten gir erstatning ved nedslaktning av besetninger, tar de som forutsetning at du har forsikret deg mot driftstap i 12 måneder.

Det er Mattilsynet som bestemmer nødvendige tiltak i en besetning og gir pålegg om nedslakting for eksempel knyttet til MRSA. Når Mattilsynet gir et endelig pålegg, trer også erstatningsordningen i kraft for bonden. Dyr som er pålagt avlivet, kan erstattes. Det samme kan utgifter til andre tiltak for å fjerne smittestoffer, som for eksempel vask og desinfeksjon.

Erstatningen skal redusere tapet og er ikke ment å dekke alle ulike kostnader som måtte påløpe som følge av pålegget fra Mattilsynet. Fremtidig produksjonstap er eksempel på tap som ikke generelt dekkes av den offentlige erstatningsordningen. På offentlige sider om temaet henvises det til at slikt tap kan dekkes gjennom en privat avbruddsforsikring. Bonden oppfordres til å ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å tegne avbruddsforsikring.

Landbruks- og matdepartementet har nå gjort et unntak. Det er fastsatt en forskrift som sikrer økonomisk kompensasjon for deler av framtidig produksjonstap hvis du som svineprodusenter må slakte ut dyr på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Denne ordningen kommer i tillegg til den statlige erstatningsordningen som gjelder ved utbrudd av dyresykdommer.

Forutsetter avbruddsforsikring i minst ett år

Kompensasjonen beregnes ut fra standardsatser. Ved beregning av kompensasjons-satsene er det gjort fradrag som tilsvarer gjennomsnittlig produksjonstap for de første 12 måneder. Departementet henviser til at det for den perioden er vanlig å ha forsikringsdekning.

Kompensasjonen som gis er den samme uansett forsikringsdekning. Den blir ikke redusert i de tilfeller du har forsikringsdekning for tap utover 12 måneder. Departementet tror at denne endringene vil forenkle forsikringsselskapenes arbeid med å utvikle forsikringsprodukter.

Det er viktig at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt for å sjekke at du i alle fall er dekket for de første 12 månedene. Videre bør du sjekke vilkårene slik at du er sikret at dekningen gjelder i situasjoner som er aktuelle for din produksjon og hvordan de er relatert til statlige restriksjoner og erstatningsordninger.

Hvis Mattilsynet pålegger deg opphold i produksjonen får foruten erstatning for nedslaktingen, kompensasjon i oppholdsperioden med kr 1.100 per livdyr per måned. For slaktegris er satsen kr 80 per dyr per måned og halvparten for smågris. Se flere satser i forskriften.

Landbruks- og matdepartementet: Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA)

Landbruksdirektoratet: Offentlig pålegg om nedslakting - husdyr

Relaterte saker

Bøndene vil ha 15.000 mer enn andre

Kravet fra bondelagene til årets jordbruksoppgjør er en prøve på om Stortingets ønske om utjevning av inntektsforskjeller kan realiseres. Ellers foreslås skattefradrag på gårdssparing for unge (GSU).

Modererer endringer av konsesjonsloven

Regjeringen har innsett at de ikke får flertall for sine mest radikale forslag til endring av konsesjonsloven. Nå får Stortinget saken til behandling. Forslagene vil fortsatt skape debatt.

Klar for diskusjon om tall

Prosent eller kroner? Diskusjonen er i gang foran årets jordbruksforhandling. Men det felles tallgrunnlaget som brukes for forhandlingene viser også store sprik.