Hopp direkte til innhold

Fokus både på dyr og kjerring

Involvering av ektefelle i drift og eierskap er et godt utgangspunkt både for gården og samlivet. Og rådgivere på besøk må lytte og tørre si fra.

På et gårdsbruk er det tett sammenheng mellom næring og privatliv og disse to faktorene viser seg å influere mer på hverandre enn det vi kanskje er klar over.

På konferansen ”Å elske en bonde” som nylig ble arrangert av blant annet KUN - senter for kunnskap og likestilling, ble betydningen av ektefelle og barnas trivsel og involvering i gårdslivet framhevet.

På de gårdsbrukene der begge ektefeller er involverte i drifta, er det gjennomsnittlig høyere næringsinntekt og større sjanser for at utviklingen av for eksempel tilleggsnæringen lykkes enn på de brukene der kun den ene ektefellen er involvert. Men involveringen behøver ikke være å utføre daglig arbeide på gården. Det kan like gjerne være å legge planer, foreta vurderinger og ta avgjørelser sammen.

Felles eierskap

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes framholdt betydningen av at begge ektefeller føler eierskap til gården. Privatrettslig finnes det mange ulike former formell ordning av eierskap mellom ektefeller. Men det kan være andre forhold som kan gjøre at ektefellen føler seg satt på sidelinjen. Staten forlanger for eksempel at kun en person kan være oppført i Enhetsregisteret som eier av foretaket og som derfor også blir den som får alle offentlige henvendelser, underskriver alle dokumenter, søker lån, får utbetalt tilskudd osv.

– Det er tema som gjør noe med min ektefelle og som jeg er veldig bevisst på, sa Bartnes.

Ta vare på romantikken og helsa

Grunnlaget for en trygg og god gårdsdrift, er at helsa og eventuelt ekteskap holder. Mister du noe av dette, vil følgende raskt vise seg på drifta. Viktigheten av å forebygge er kjent, men samtidig ofte forsømt.

Å ta seg tid både til romantikk i fjøsdøra og å følge opp ungenes fritidsaktiviteter og ta dem med i arbeidet når det passer, vil være med på å sikre både ekteskap og interesse fra neste generasjon når det blir deres tur til å overta.

Odd Christian Stenerud fra Hogstein gård på Sunnmøre, hadde et tankevekkende innslag med viktigheten av å ta vare på både den fysiske og den psykiske helsa.

– Når du kjenner at motoren i hverdagen blir svakere, må du stoppe opp, råder han. Selv fikk han god hjelp i tide og har kommet sterkere og klokere ut av en krise.

Ingrid M. Terum er styremedlem i Norges Bygdekvinnelag som også var en av arrangørene. Samtidig er hun HMS-rådgiver og påpekte at bondefamilien er i en spesiell situasjon med spesielle utfordringer. Hun etterlyste gode samlivskurs som tar utgangspunkt i bondefamiliens spesielle behov. Hun kom også med en utfordring til rådgiverne som møter bonden om å lytte til de signalene som gis.

Siste landbruksnyheter

Optimisme blant naboene våre

7. mars 2017

EUs lønnsomhetsindeks for landbruket viser en positiv tendens andre halvår 2016. Etter flere perioder med nedadgående trend, ser det ut til at optimismen er tilbake.

Stadig flere bønder med høy gjeld

28. februar 2017

Bondens gjeld økte med 5 prosent i 2015. Rentekostnadene gikk ned med 7 prosent. Fortsatt har kvinner i landbruket lavere gjeld enn menn.

Priser og markeder for jord endrer seg

24. februar 2017

Russland ser ut til å være et alternativ hvis du er ute etter rimelig, god jord. Men selv dansk jord med sine stive priser anbefales nå for investorer.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden

Lån til landbruket

  • Rente fra 2,95 %
  • Gode og forutsigbare betingelser
  • Ingen termingebyr
  • Egen kunderådgiver

Søk landbrukslån