Hopp direkte til innhold

Flere vil selge melkekvoten

342 bønder har søkt om selge kumelkekvoten sin i 2015. Det er nær 38 prosent flere enn i fjor. 30 millioner liter kvote kan skifte eier.

Landbruksdirektoratet har gjort en foreløpig opptelling og gjennomgang av søknadene om salg av melkekvote. Søknadsfristen var 1. august og endringene vil gjelde fra det nye kvoteåret begynner 1. januar 2016. Tallene viser at noen år med redusert kvotesalg nå er tilbakelagt. I år er det 38 prosent flere som vil selge.

– Dersom ein legg til grunn at seljarane har same gjennomsnittskvote som i 2014, ligg det i 2015 an til eit sal på 30,8 mill. liter kumjølkkvote. I 2014 selde 248 bønder 22,3 mill. liter kumjølkkvote, noko som tilsvarer ein gjennomsnittskvote på om lag 90 000 liter per seljar, skriver Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider.

I 2005 ble det åpnet for at man kunne selge 60 prosent av kvoten privat. Etter et relativt høyt salg det året, har det vært en markert nedgang i antall kvoteselgere og mengde solgt kvote.. Nedgangen har vært jevn med unntak av 2012. Da ble det varslet at kvoteprisen for salg til staten ville reduseres, noe som ga en ny salgstopp.

Etter årets omsetning vil antall bruk med melkekvote for første gang være under 9.000, nærmere bestem rundt 8.800. I 2003 var det dobbelt så mange bruk med kvote, men samlet kvotemengde og leveranse er omtrent den samme.

Men antall bruk som produserer melk er lavere. Årsaken er at mange leier bort kvoten sin. Muligheten for kvoteleie ble etablert i 2009. I 2015 er det 1.675 eiendommer som leier bort kvoten sin. Dette utgjør drøyt 200 millioner liter eller 12 prosent av disponibel kvote.

For 2015 er gjennomsnittkvoten 183.741 liter kumelk. I gruppen med mer enn 400 tonn i kvote har det skjedd den kraftigste utvikling. I 2006 var det 104 foretak med så høy kvote, mens det i 2015 er 814 foretak med mer enn 400 tonn. Produksjonstaket økte til 927.000 liter for alle foretak fra 2014 til 2015..

Vil du kjøpe?

Er du interessert i å kjøpe kvote fra staten, må du huske på fristen som er 1. oktober 2015. Kjøp av kvote gjør du enklest via Altinn. Det er også mulig å sende søknad per post eller som vedlegg til e-post. Skjemaer finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

Interessen for å kjøpe kvoter var stor i fjor. Det var nesten 40 prosent mindre tilgjengelig volum for omsetning i 2014 enn i 2013, mens antall kjøpere økte med 8 prosent. 2.869 bønder ønsket å kjøpe 129 millioner liter, men det var kun 10 millioner liter som ble tilbudt fra staten.

For geit er det bare to selgere i 2015 som begge tilhører region Sør-Norge. De har en salgsmengde på 90.542 liter. I 2014 solgte ni bønder en geitemelkekvote på 495.675 liter. Da var det åtte selgere med en kvotemengde på 452.686 liter i region Nord-Norge.

Landbruksdirektoratet: Fleire søkjer om å selje mjølkekvota i 2015 enn i 2014

Landbruksdirektoratet: Skjemaer melkekvoter

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.