Hopp direkte til innhold

Flere selger avling på forhånd

Med gode priser på korn i verdensmarkedet og med usikre tider for landbruket, velger flere svenske bønder enn før å selge høstens avling nå.

Av Ole Christen Hallesby

Såkornet har ennå ikke kommet i bakken, men mange svenske bønder har gjort avtale for hvordan avlingene høsten 2015 skal selges. Lantmännen er en stor aktør for omsetning av korn i Sverige. De  har til nå kjøpt fire ganger så mye korn sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

– I et marked som beveger seg kraftig opp og ned er det viktig å ha en salgsstrategi på gårdsnivå for å lykkes. Bønder opptrer forretningsmessig og mange har allerede nå solgt deler av avlingen sin til priser som gir en bra avlingsnetto, sier Mikael Jeppsson, sjef for kornenheten i Lantmännen Lantbruk, i en pressemelding.

Han anbefaler kornbøndene i Sverige å ta avgjørelsen om hva de skal gjøre hvis prisene synker. De må eksempelvis finne sin nedre grense for når de vil selge. Hvordan man satser og hvilke type avtale man gjør må avgjøres av egen økonomisk situasjon og hva man som bonde har tro på. Uansett anbefales bøndene å fordele salget over tid for å redusere risikoen.

Ulike typer avtaler

For de som synes det blir vanskelig å følge med i markedet kan det være aktuelt med såkalte poolavtaler. Her tar Lantmännen ansvar for å følge markedet og gjennomfører salg på vegne av bonden, noe som innebærer at risikoen fortsatt ligger hos bonden. For mange er det ikke ønskelig å ta jobben med å følge med i markedet. Da er det lettere å be Lantmännen gjøre denne delen av oppgaven. De ser at stadig flere bønder inngår denne typen avtaler.

Lantmännen opererer med mange ulike former for avtaler på salget av korn for svenske bønder. Som nevnt innebærer poolavtalen at Lantmännen gjør handelen for bonden. Gjennom terminavtaler sikres en fast pris på lenger sikt. Vil du vente til du nærmer deg høsten og ser hvordan avlingen blir, kan du velge spotavtaler som er mer kortsiktige. I etterkant av innhøstingen kan du tegne en depotavtale. Kornet lagres da hos Lantmännen. Når du er klar for det tegnes en spot- eller terminavtale. Det er også mulig å levere korn til dagens priser på såkalte spontanavtaler.

Lantmännen: 5 sätt att säkra dina spannmålsavtal

Lantmännen: Ta kommandot över ditt spannmålspris