Hopp direkte til innhold

Får beholde skattefritaket

Gjennom budsjettforliket sørget KrF og Venstre for at skattebelastningen ved et eierskifte i familien ikke øker slik regjeringen ønsket.

Etter drøftinger på overtid kom regjeringen mandag til enighet med støttepartiene, KrF og Venstre om årets statsbudsjett. Et av punktene det knyttet seg spenning til, var om de ville klare å stoppe den varslede innskjerpingen i beskatning ved salg innenfor familien. I dokumentet de fire partiene er enige om, strykes regjeringens punkt om å fjerne skattefritak ved salg av landbrukseiendommer innad i familien.

Da statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober ble det varslet at regjeringen ville sidestille salg i fri handel med salg i familien. I dag kan du selge et alminnelig gårdsbruk skattefritt hvis du har eid det i 10 år og selger det til nær familie for mindre enn 75 % av takstverdi. Ble denne regelen fjernet ville det i praksis si full skatteplikt ved salg enten du solgte gården i familien eller ut av familien.

Jeg har gjort mange beregninger av hvordan dette vil slå ut for den enkelte. Gjennomsnittet av et tallmateriale som inneholder 60 gårdsbruk viste en økt skattebyrde på 300-350 000 kroner i gjennomsnitt per familie. Men for større aktive bruk har flere av mine beregninger vist økt skattebyrde for familien på opp mot en million kroner.

Hva gjør du nå?

Mange har de siste ukene vurdert å fremskynde et eierskifte i familien for at egenkapitalen ikke skulle tappes gjennom økt skatt. En eierskifteprosess innebærer mye mer enn skatt og det er viktig at man nå bruker den tiden som er nødvendig for å gjennomføre en god prosess.

For dere som er lettere andpustne, vil jeg si: Trekk pusten dypt!  Hvis dere likevel kjenner at dere er klare, bør dere vurdere om det er bedre med overdragelse per 1. januar 2016, eller senere, enn 31. desember 2015. Det kan dreie seg om avskrivning, avslutning av skogbruksbeskatning, søknad om tilskudd mm. Bruk den tiden som dere opplever er nødvendig.

For dere som nå er godt i gang med prosessen, men er glad for å få litt mer pusterom: Ikke legg saken vekk, men bli enige om en framdrift og sørg for at gode drøftinger internt i familien fortsetter til dere er i mål.

Lavere skatt ved salg i markedet

Den positive delen av regjeringens forslag er beholdt. Det innebærer at ved salg som skjer utenfor unntaksreglene, det vil si salg ut av familien, vil marginal skattesats reduseres fra 50 prosent til 25 prosent. Denne halveringen av skattesats oppfattes av de som vurderer å selge gård, som en stor skattelette. Det kan ha stor betydning for å få flere gårder på salg.

Mine erfaringer viser imidlertid at reduksjonen ikke er så stor som en skulle tro. Fordi boligen på gårdsbruket kan selges skattefritt, samt en del andre regler, vil effektiv skatt ligge i størrelsesorden 15-20 prosent av salgssum. De nye reglene ville redusert denne skatten med snaut 5 prosent i snitt.

Norges Bondelag: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Skal du etablere deg som bonde?

  • Rente fra 2,65 %  
  • Vi dekker tinglysning av panterett
  • Du får din egen kunderådgiver

Søk generasjonsskiftelån

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden