Hopp direkte til innhold

Få lyspunkter for EU-bønder

Pessimismen er økende blant europeiske bønder. Lave produktpriser er mesteparten av årsaken. Et lyspunkt er økologisk melkeproduksjon.

Organisasjonen Copa-Cogeca gjennomfører jevnlig undersøkelser blant bønder i Europa. Mer enn 8.000 bønder får spørsmål om hvordan de vurdere den aktuelle og forventede økonomiske situasjonen for deres virksomhet på gården. Resultatet fra siste undersøkelse i 10 medlemsland denne høsten, viser at bøndene opplever at deres økonomiske situasjon er forverret siden i vår. Tall fra Eurostat viser at overskuddet for bønder i EU har i snitt sunket med 4,3 prosent i 2015.

Lave priser på produktene, sammen med økte kostnader på innsatsfaktorer slår kraftig ut på økonomien. For eksempel viser november-prisene at pris på kjøtt har sunket med 23 prosent på ett år. I samme periode har kornprisen sunket med 16 prosent og meieriprodukter med 15 prosent.

Russerne påvirker

Usikkerheten framover preges fortsatt sterkt av det russiske importforbudet for landbruksprodukter fra Europa. Dette slår mest ut for de landene som i stor grad baserer seg på eksport av meieriprodukter og svinekjøtt. Tyske bønder mener at fallet i inntekter minner om kriseårene 2008 og 2009.

Naturlig nok er det variasjoner mellom landene i hvordan situasjonen utvikler seg. Tallene fra Eurostat bekrefter at tyske bønder kommer dårligst ut, med en inntektsnedgang på 37,6 prosent. For landene Polen, Danmark, Storbritannia og Romania er nedgangen på rundt 20 prosent siste året.

– Funnene i Copa-Cogecas undersøkelse viser en tydelig skepsis blant bøndene til EUs landbrukspolitikk. I åtte av medlemslandene viste undersøkelsen at mange bønder har møtt problemer og var bekymret for gjennomføringen av CAP, sier generalsekretær Pekka Pesonen i Copa-Cogeca i en pressemelding.

Lyspunkter

Men noen lyspunkt er det også. Bøndene i Ungarn og Italia opplever økt lønnsomhet i sine produksjoner. I Danmark viser beregninger at økologiske melkeprodusenter går mot rekordresultat i 2015. Årsaken liger i et mye høyere tillegg for økologisk produksjon. I Sverige øker Arla tillegget for økologisk melk med 20 svenske øre fra januar 2016. Tillegget vil da være på 153 svenske øre.

Beregningene fra universitetet i København viser at en økologisk gård med to ansatte i Danmark kan forvente å sitte igjen med 1,4 millioner danske kroner i 2016 til eget arbeid. Tilsvarende tall for 2015 beregnes til kr 600 000.

Til sammenligning vil det for konvensjonelle melkeprodusenter bli et underskudd på 198 000 danske kroner i 2015. Selv om det blir noe bedre i 2016, vil det likevel oppleves som lite å få kr 46 000 som vederlag for egen arbeidsinnsats. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2014 for å finne et av de beste årene for konvensjonelle melkeprodusenter. Resultatet var da 893 000 danske kroner.

Kilder:
Copa-Cogeca
Lantbruk: Ekologisk mjölkproducenter går mot bästa året någonsin

Mest lest

Risiko eller ikke – hvordan sparer du?

1. september 2016

Markedet forventer at vi fortsatt vil ha lave renter i lang tid fremover. Hvordan skal du best skal ivareta dine penger i et lavrenteregime?

Unngå sleipe svindlere

25. november 2016

Får du en e-post som tilsynelatende er fra Skatteetaten i disse dager, bør du være ekstra oppmerksom.

Setter tall på stordriftsulempene

8. juni 2016

Større avstander gjør at store gårdsbruk har høyere kostnader per produsert enhet, Kostnad til drivstoff per liter produsert melk er 60 prosent høyere på store enn små bruk. NIBIO har satt tall på dette.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden

Lån til landbruket

  • Rente fra 2,95 %
  • Gode og forutsigbare betingelser
  • Ingen termingebyr
  • Egen kunderådgiver

Søk landbrukslån