Hopp direkte til innhold

En hundreåring ser fremover

24. september fylte Landkreditt 100 år. På vei inn i de neste 100 har vi stadig sterkere resultater og inntjening.

Nå gjør vi oss klare for å ta markedsandeler med en mer offensiv strategi. Stadig flere låner til bolig, og i første halvår økte volumet på boliglån med 15,7 prosent. Det gir rekordhøyt volum i personmarkedet.

Med stadig sterkere resultater og inntjening, rigger vi oss nå for å ta markedsandeler med en mer offensiv strategi.

Landkredittgården legges ut for salg

Som et ledd i den mer offensive strategien, legges Landkredittgården ut for salg. Landkredittgården har adresse Karl Johans gate 45, og er lett gjenkjennelig i bybildet med sin slående arkitektur og godt synlige tårn. Salget representerer en svært sjelden mulighet til å sikre seg en av Karl Johans beste beliggenheter.

Konsernsjef Ole Laurits Lønnum. Foto.- Eiendomsdrift er ikke en naturlig del av vår kjernevirksomhet. I Landkredittgården ligger det bundet opp kapital som vi ønsker å benytte til å satse mer offensivt. Vårt fokus skal være på å levere gode priser, produkter og tjenester, ikke på eiendomsdrift. Derfor selger vi, sier Ole Laurits Lønnum.

Skal vokse

Landkreditt-konsernet har de siste årene økt resultat og kapital. I dag er banken en av de mest solide mellomstore norske bankene. Når Landkreditt nå er i gang med en mer offensiv strategi, er det med klare ambisjoner om vekst.

- Vi skal stå sterkere i konkurransen om kundene, både i personmarkedet og landbruksmarkedet. Landbruket har vært, og er, vår primære kundegruppe. Samtidig blir personmarkedet stadig viktigere for oss. Derfor skal vi øke markedsandeler også i dette markedet, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

Flere låner til bolig

Våre kunder skal til en hver tid ha en av markedets beste priser, og bankens beste boliglånsrente er for øyeblikket 2,50 prosent. Banken ligget jevnt og trutt i toppen av renteoversiktene i 2015, noe som har gitt en svært god kundetilstrømming og vekst i første halvår. Frem til 30. juni økte volumet på utlån til boliglånskundene med 15,7 prosent. Inkluderes juli måned i utregningen, er tallet 17,8 prosent.

Samtidig tar banken fortsatt markedsandeler i landbrukssegmentet. Banken anslår selv at markedsandelen i landbruket, avhengig av produkt, ligger et sted mellom 20 og 30 prosent.

- Vi har hatt en flott fremgang første halvår, godt hjulpet av våre svært konkurransedyktige priser og gode innsats fra våre medarbeidere. Med gode priser og produkter, samt kompetente medarbeidere, er vi rustet for å fortsette, og forsterke utviklingen, sier Lønnum.