Dyrere med ny driftsbygning

Forslag til endrede avskrivningsregler og beskatning av tilskudd gir deg høyere skatt enn tidligere på nye husdyrbygg.

Det ble tatt positivt i mot da husdyrbønder i 2012 fikk forståelse for at fjøs slites fortere enn andre bygg.

Dyrere med driftsbygning. Foto.

Avskrivningssatsen for husdyrbygg ble økt fra 4 til 6 prosent. Det ble den gangen sagt at det var et tiltak for å øke produktivitet og lønnsomhet i landbruket. Når regjeringen foreslår en reduksjon tilbake til 4 prosent i forbindelse med skattereformen, vil det sannsynligvis bli fra 2017 at dette får virkning.

I forslag fra regjeringen til skattereform fremkommer en rekke tiltak som bærer preg av opprydding i ulike unntak fra en hovedregel. Som faglig begrunnelse for å fjerne den spesielle avskrivningssatsen for husdyrbygg, sier regjeringen at de ikke har informasjon som tilsier at økonomisk verdifall for husdyrbygg er større enn for øvrige næringsbygg.

Norges Bondelag uenig

– Den vurderingen er vi i Norges Bondelag uenig i. Fjøs har større slitasje og kortere levetid enn andre næringsbygg, både på grunn av støv og mye fukt. Det bør også speile seg igjen i avskrivingsreglene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes til egne hjemmesider.

Seksjonsleder Lars Johan Rustad ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) bekrefter overfor Nationen at det er reelt at slitasjen er større i fjøs fordi dyr, vann og gjødsel tærer på bygningen. I driftsgranskingene for jordbruket regner man en levetid på 30 år for en slik driftsbygning.

71 prosent avskrevet på 30 år

Med en avskrivningssats på 4 prosent vil 70,6 prosent av bygningens verdi være avskrevet etter 30 år. Med dagens sats på 6 prosent er 84 prosent avskrevet på samme tiden. Konsekvensen for den enkelte bonde er at en lavere del av bygningens verdi kommer til fradrag i inntekten og skatten øker.

Bondelaget viser til et eksempel for et bygg på 7 millioner kroner som årlig vil få 140 000 kroner mindre i avskrivninger. Avhengig av aktuell skattesats vil dette utgjøre mellom 40 000 og 50 000 i økt skatt for bonden som har investert.

– Med forslaget i regjeringens skattemelding er vi tilbake til start, sier nestleder i Vestfold Bondelag, Harald Lie til Grønt Fagsenter.

Lie foretok i fjor en utvidelse av eget fjøs og hadde kalkulert med en avskrivning på 6 prosent i året. Forslaget vil gi han en økt skatt på omtrent 30 000 kroner per år. Utbyggingen av fjøset fra 1994 var nå så nedslitt og tilfredstite ikke lenger de nye kravene i forskrift om hold av storfe.

Skatt på tilskudd

Hovedregelen er at tilskudd er skattepliktig. For tilskudd ved investering i bygninger, skjer det ved at grunnlaget for avskrivninger reduseres. For landbruket har vi hatt et unntak som regjeringen nå foreslår fjernet. Hvis dette blir vedtatt vil det antageligvis først få virkning for tilskudd som er utbetalt i 2017 og senere. Dermed blir avskrivningsgrunnlaget betydelig lavere og skatten vil øke.

Landbruksdepartementet beregnet i 2011 at økningen i avskrivingssats fra 4 til 6 prosent, sammen med at tilskudd til utbygging ikke skulle redusere avskrivningsgrunnlaget, ville gi jordbruket en skattebesparelse på 250 millioner kroner. Nå skriver regjeringen at reduksjonen i skattesats vil gi staten økt skatteinngang på 25 millioner kroner.