Hopp direkte til innhold

Driver du et enmannsshow?

De samme egenskapene som har gjort at du lykkes, kan resultere i at du mislykkes ved et generasjonsskifte.

En bonde skal ha mange og sterke egenskaper for å lykkes. Noen er fra første stund innstilt på å samarbeide med andre, rådføre seg med flere før en tar en avgjørelse, være åpen for at det finnes flere løsninger og innstilte på å finne en løsning som er god både for gården og menneskene den involverer.

Traktor. Foto.Denne typen bønder vil vanligvis enkelt kunne gi kompetansen videre til neste generasjon ved et eierskifte. De tar dem med på avgjørelser og overfører den nødvendige kunnskapen en selv har opparbeidet seg. I tillegg vil han også være åpen for at det finnes andre måter enn sin egen å drive virksomheten på.

Tar avgjørelser alene

Andre personer setter sin ære i å være uavhengige, gjøre alt på sin måte, ta avgjørelsene alene uten å rådføre seg med andre og følge sine mål uansett hva det måtte koste. Disse egenskapene er utbredte hos mange gründere og også hos bønder. Det kan ofte gi en vellykket virksomhet, men det kan koste dyrt i lengden og gi store utfordringer når virksomheten skal overdras til neste generasjon.

Den kanadiske psykologen Pierrette Desrosiers sier at ironisk nok kan noen gründere som har oppnådd stor faglig suksess, fortsatt ha en overskyggende tvil om sin egen verdi. I slike tilfelle kan det bli mer viktig for far at hans barn ikke "overgår" ham, enn det er å sikre videre suksess for virksomheten. Dette på tross for at en slik handlemåte kan innebære et betydelig økonomisk tap.

Mer emosjonelle enn rasjonelle

– Egoet vinner sin krig mot de økonomiske aspektene fordi mennesker har en tendens til å være mer emosjonelle enn rasjonelle, skriver Pierrette Desrosiers.

Hvordan samhandler en "enmannsshow"- type far med sine barn? Her er et eksempel på hvordan en  sønn svarer på det spørsmålet:

– Han gratulerer meg aldri. Han anerkjenner ikke mine prestasjoner eller mine suksesser, men tar all æren når ting går bra. Han ser ned på meg når jeg gjør en feil. Jeg har inntrykk av at han hele tiden prøver å finne feil hos meg. Han har ingen følelse for mine behov, mine forventninger eller mine interesser. Han diskuterer ikke noe med meg, men tar alle avgjørelser og forteller meg så hva jeg skal gjøre. Jeg er 35 år gammel, og han behandler meg som om jeg fortsatt er 15.

Kjenner du deg igjen?

Hvis du kjenner noe av dette igjen bør du tenke nøye gjennom hvordan du skal gjennomføre en overdragelse hos dere. En "one-man-show"-type bør unngå partnerskap med neste generasjon fordi de med sin væremåte, ofte ubevisst, vil kunne komme til å sabotere både sin virksomhet og forhold til sin egen familie.

Her er noen punkter du bør vurdere, helst sammen med noen som kjenner deg godt:

  • Er det riktig for dere at senior og junior arbeider sammen i en overgangsperiode?
  • Hvordan overføre nødvendig kompetanse på en grei måte?
  • Bør dere ha profesjonell hjelp også til denne delen av overdragelsen?
  • Er det riktig at senior blir boende i nærheten av gården etter overdragelsen?

Pierrette Desrosiers: The one man show 

Relaterte saker

Robotbønder øker overskuddet

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden